Sesiune de instruire 28 Aprilie 2022

Interval orarSubiectPrezintă
10:30 – 10:45Înregistrarea participanților, prezentarea agendei și a obiectivelor instruirii
10:45 – 11.15Informare și publicitateOvidiu Mărginean
11:15 – 12:30Achiziţiile publice în cadrul proiectului, transmiterea și conținutul dosarului de achizițieNicolae Demian
12:30 – 13:00Pauza de prânz
13:00 – 14:15Managementul financiar al proiectelor (Reguli generale privind efectuarea cheltuielilor și modalități de decontare/ solicitare la plată, documente suport solicitate, termene de depunere și verificare, clauze  din contractul de finanțare cu implicație asupra eligibilității cheltuielilor)Dan Crăciun
14:15 – 14:30Pauza de cafea
14:30 – 16:15Cadrul general, Cadrul Juridic, Managementul de proiect; Contractul de finanțare (Condiții generale și specifice), Monitorizarea, evaluarea și auditarea proiectului; (indicatori; rapoarte de progres; vizite de monitorizare;  rapoarte de durabilitate și vizite ex-post; evaluare și audit).Viorel Boca
16:15 – 16:30Sesiune finală de întrebări