Cu o alocare totală de 5,88 miliarde de euro, Programul Sănătate (PS) este un program multifond (finanțare FSE+ și FEDR). Este o continuare a eforturilor bugetului de stat și a bugetelor locale pentru a sprijini implementarea Strategiei Naționale de Sănătate 2022–2030 prin finanțarea de investiții atât în asistența prespitalicească și spitalicească, cât și în reziliența sistemului de sănătate.

Programul Sănătate, primul de acest fel aprobat de către serviciile Comisiei Europene, se adresează tuturor nivelurilor sistemului de îngrijiri de sănătate pentru a răspunde, în timp adecvat și în condiții de calitate, nevoilor actuale de îmbunătățire a accesului la servicii de diagnostic și tratament, dar și nevoilor de servicii de prevenție primară și secundară.

Programul Sănătate are șapte priorități care contribuie la realizarea a două din cele cinci obiective de politică pentru perioada de programare 2021-2027, respectiv OBIECTIVUL DE POLITICĂ 1 – „O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale” și OBIECTIVUL DE POLITICĂ 4 – O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale”.

Meniu
Sari la conținut