Anexa 1 la Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023

Anexa 1 la Instrucțiunea AMPOR 211/14.12.2023

Anexa 2 la Instrucțiunea AMPOR 211/14.12.2023

Anexa 3 la Instrucțiunea AMPOR nr. 211/14.12.2023

Instructiunea 112 – 08.03.2019 aplicare prevderi OUG 114 proces ESC

Instructiunea AMPOR nr. 98/01.11.2018 privind aplicarea prevederilor ordinului MDRAP nr. 6008/24.10.2018 privind detalierea impactului aplicarii prevderilor legale de abogare a standardelor de cost, (publicată în data de 01.11.2018) 

Instructiunea nr.97/31.10.2018 privind depunerea cererilor de rambursare, în anul 2018, referitoare la proiectele nefinalizate aferente Axei prioritare 8

Instrucțiunea AMPOR nr. 94/24.10.2018 privind apelul de proiecte POR/2017/1/1.1.C/1 (publicată în data de 25.10.2018)

Instrucțiunea nr.92/11.10.2018 privind actualizarea listelor de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică

Instructiunea nr. 90/02.10.2018 privind modul de verificare a achizitiilor si cererilor de plata

Anexa 1 – Anexe Autorizare CR și CP și lista verificare finalizare proiecte

Anexa 2 – Anexe verificare Achiziții – Instrucțiunea 90 – AMPOR

Instructiunea nr.82/24.08.2018 – Indrumari pentru depunerea proiectelor tehnice de executie ulterior semnarii contractelor de finantare, pentru modificarea Studiilor de fezabilitate sau a proiectelor tehnice de executie si pentru evitarea corectiilorfinanciare urmare modificarii Proiectelor tehnice de executie

Instrucțiunea nr. 80/21.08.2018 privind soluționarea unor aspecte excepționale apărute în diverse procese ale activității AM/OI

Instructiunea AMPOR nr. 77/17.07.2018 privind frecventa unor tipuri de notificari la Contractele de finantare in cadrul PI.2.1A (publicata in data de 26.07.2018)

Instrucțiunea nr. 74/15.06.2018 privind verificarea de către AM/OI a achizițiilor directe efectuate de beneficiarii privați

Instrucţiunea AM POR nr.72/15.05.2018 referitoare la detaliile privind evaluarea tehnică și financiară a cererii de finanţare, aplicabile apelurilor de proiecte nr. POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) și POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)

Instrucțiunea nr. 71/29.03.2018 privind grila de evaluare ETF și bugetul cererilor de finanțare – apeluri aferente A.P. 8, P.I. 8.1, O.S. 8.2 – Operațiunea B – Unități de primiri urgențe

Instructiunea AMPOR nr. 70/2018 – detaliile privind verificarea conformității administrative și eligibilității cererii de finanţare, aplicabile apelurilor de proiecte nr. POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) și POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)

Instructiunea nr. 63/16.10.2017 privind procesul de evaluare, selecție și contractare-clarificări în contractare – publicată în 16.10.2017

Instrucțiunea nr. 61/26.09.2017 privind procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor depuse în cadrul apelului 2.1 A

Instrucțiunea AM POR nr. 56/08.09.2017 privind modalitatea de încărcare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POR/2016/7/7.1/1

Anexa 1

Anexa 2

Instrucțiunea AMPOR nr. 55/08.09.2017 privind modalitatea de încărcare în MySMIS a proiectelor depuse în cadrul apelului POR 2016/5/5.2/1 – apel istoric

Anexa 1

Anexa 2

Instructiunea AMPOR nr. 54/08.09.2017 privind incarcarea proiectelor aferente apelurilor lansate in format clasic aferent PI 3.1, Operatiunea A – Cladiri rezidentiale

Anexa 1 (7 regiuni)

Anexa 1 (BI)

Anexa 2

Instrucțiunea AMPOR nr.53/08.09.2017privind modalitatea de încărcare în MySMIS a proiectelor depuse în cadrul apelului POR 2016/6/6.1/1 -7 regiuni- apel istoric

Anexa 1

Anexa 2

Instrucțiunea AMPOR nr.49/31.07.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1./1 – apel istoric 7 regiuni

Instrucțiunea AMPOR nr. 48/07.07.2017 privind procesul de evaluare, selecție și contractare pentru apelurile de proiecte SUERD din cadrul POR 2014-2020 – (publicată în 11.07.2017)

Instrucțiunea 46/26.06.2017 privind etapa de precontactare in cadrul apelurilor lansate prin MYSMIS

Instrucțiunea 45/23.06.2017 privind Procedura de dezvoltare urbana

Instrucțiunea 44 /20.06.2017 privind completarea articolului 2, alin. (2) din contractul de finantare

Instrucțiunea nr. 43/07.06.2017 privind verificarea PT ulterior semnarii contractelor de finantare

Instrucțiunea nr. 42 privind depunerea dosarelor de achizitie

Instrucțiunea nr. 41/29.05.2017 privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plata

Instrucțiunea nr. 34/ 04.04.2017 privind perioada de implementare a unui proiect cu acord cadru înainte de 01.01.2014

Instrucțiunea nr. 33/ 29.03.2017 privind grila CAE și ETF 2.2

Instrucțiunea nr. 27/ 13.02.2017 privind grila ETF 6.1 MYSMIS și apel clasic (extras)

Instrucțiunea nr. 26/ 13.02.2017 privind grila CAE 6.1 MYSMIS

Instrucțiunea nr. 25/ 13.02.2017 privind grila ETF 3.1A (extras)

Instrucțiunea nr. 24/ 13.02.2017 privind grila ETF 7.1 (extras)

Instrucțiunea nr. 23/ 13.02.2017 privind grila ETF 5.2 (extras)

Instrucțiunea nr. 21/ 14. 02.2017 privind grila ETF 2.1A

Instrucțiunea nr. 20/ 17.01.2017 privind grila ETF 5.1

Instrucțiunea nr. 19/19.01.2017 privind cota de TVA de 19%

Instrucțiunea nr. 18/ 13.12.2016 privind grila CAE 2.1A

Instrucțiunea nr. 5/ 28.06.2016 privind grila CAE 3.1A

Meniu
Sari la conținut