ADR Nord-Vest relansează Ghidul Simplificat – Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest

ADR Nord-Vest relansează, astăzi 20.01.2023Ghidul SIMPLIFICAT – Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, și anexele aferente, în vederea identificării de proiecte pentru acoperirea alocării bugetare pentru regiunea Nord-Vest. Versiunea este aplicabilă pentru apelul / apelurile de proiecte lansate în 2023 – în baza modificărilor prevăzute în Ordinele Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene 3097 din 5.12.2022  și 4737 din 27.12.2022

Period pentru depunerea fișelor de proiect din domenii aferente specializării inteligente este 23.01.2023, ora 13.00- 03.02.2023, ora 13:00. Depunerea se va face în format electronic, pe adresa de e-mail: specializare.inteligentof@nord-vest.ro

Toate detaliile legate de procesul de depunere și selecție al fișelor de proiecte se regăsesc în Ghidul Simplificat, care poate fi consultat mai jos.

Cu o alocare totală de 5.064.411,42 RON pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest,  Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Administrator al schemei de Ajutor de minimis la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest, va finanţa elaborarea următoarelor tipuri de documentații tehnico-economice pentru proiectele din domenii aferente Specializării Inteligente:

  • feasibility study or approval documentation for intervention works, as the case may be;
  • project for the authorization/cancellation of the execution of the works;
  • the technical execution project.

Opțional, se poate solicita sprijin și pentru documentații de tipul: plan de afaceri; studiu de marketing; studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu; studiu arheologic, studiu hidrologic;  studiu topografic; documentație cadastrală; precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domenii aferente Specializării Inteligente.

Categoriile de beneficiari eligibili sunt:

  • unitățile administrativ teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari;
  • partnerships between universities, research institutes, NGOs, other public or private research-development-innovation entities, micro-enterprises and/or small, medium and large enterprises;
  • Proiecte individuale depuse de către:  universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile, întreprinderile mici, mijlocii și mari.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: specializare.intelligenta@nord-vest.ro.

Anexa 5 -Grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii pdf


Anexa 6 – Strategia de Specializare Inteligenta Nord-Vest 2021-2027 cu anexe.pdf

Anexa 8 – Incadrare in categoriile IMM.pdf

Ghid simplificat – Specializare Inteligenta.pdf

Previous Post
BOOST – Boosting Smart Regional Innovation Ecosystems
Next Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru Comunitar Integrat în Coroieni”
Menu
Skip to content