BOOST – Boosting Smart Regional Innovation Ecosystems

Un coridor de colaborare interregională pentru stimularea inițiativelor de susținere a inovării a fost inițiat între regiunile Nord-Vest România, Nord-Est Bulgaria, Catalonia din Spania, Sud Danemarca și Estonia, prin proiectul BOOST, finanțat prin programul Horizon Europe cu 500.000 euro.

BOOST – Boosting Smart Regional Innovation Ecosystems – își propune să stimuleze colaborarea între actorii din ecosistemele regionale de inovare în domeniile industriei 4.0, tehnologiile nepoluante și tranziția ecologică, sănătate și bunăstare, TIC și transformare digitală, prin dezvoltarea unui cadru de colaborare interregională eficient și participativ între regiunile partenere.

Sub coordonarea Clusterului Transilvania IT, 5 organizații partenere vor conlucra timp de 2 ani pentru a facilita colaborarea între regiunile cu un nivel modest și moderat de inovare:

 și regiunile europene cu un nivel ridicat de inovare:

În acest sens, BOOST va acționa ca un catalizator pentru stimularea cooperării, prin:

  • cartografierea, analiza și facilitarea colaborării între organizațiile suport pentru inovare și actorii direct implicați din ecosistemele regionale, care creează o comunitate activă și conduc la oportunități concrete de colaborare în viitor
  • identificarea măsurilor potrivite și realizabile pentru susținerea inovării și elaborarea unui plan de acțiune planificat pe 5 ani, care să sprijine inovarea prin colaborare, pe baza strategiilor și a politicilor de inovare existente, cu mecanisme clare de finanțare publică și privată.

Începând din primăvara anului 2023 vor fi organizate întâlniri și ateliere în regiunile partenere, pentru încurajarea dialogului și a propunerilor de măsuri concrete, în baza nevoilor și a posibilităților de colaborare intra- și inter regională.

Viziunea Cadrului de colaborare interregională susține că actorii, centrele de inovare și ecosistemele regionale ale consorțiului BOOST, precum și din alte regiuni din Europa, vor avea un cadru de colaborare cuprinzător, structurat și rapid, care maximizează valoarea inovării pentru societate și reduce decalajele de inovare dintre regiunile europene.

Urmăriți progresul acțiunilor pe canalele de promovare: website, LinkedIN, Facebook.

Departament Dezvoltare Regională, Proiecte și Relații Internaționale

Previous Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru Comunitar Integrat, Comuna Romuli”
Next Post
ADR Nord-Vest relansează Ghidul Simplificat – Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest
Menu
Skip to content