A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru Comunitar Integrat în Coroieni”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru Comunitar Integrat în Coroieni”, Beneficiar: UAT comuna Coroieni, cod SMIS 155654.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi.”

Obiectivul specific 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”

Operaţiunea B – „Centre comunitare integrate”

The project implementation period is 24 months, i.e. between 01.01.2022 and 31.12.2023, this also includes the period of project activities before the signing of the financing contract, according to the rules of eligibility of expenses.

Valoarea totală a proiectului este de 477.640,19 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 328.950,29 lei.

Previous Post
ADR Nord-Vest relansează Ghidul Simplificat – Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest
Next Post
Invitaţie de înscriere la sesiunea de curs în regim gratuit, derulată în luna martie 2023 prin proiectul cod MySMIS 150753/SIPOCA 927, cofinanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020
Menu
Skip to content