Apeluri de preselecție

ADR Nord-Vest lansează două Apeluri de preselecție dedicate propunerilor de proiecte pentru:

1. Investiții în Sisteme de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) realizate utilizând cogenerarea de înaltă eficiență din biomasă în mediul rural.

Termen limită pentru depunerea proiectelor: 15 Martie 2022

Apel de preselecție a propunerilor de proiecte SACET

Apel de preselecție a propunerilor de proiecte SACET 4 Calendar Scopul şi obiectivele apelului: Scopul prezentului apel este de a constitui un portofoliu de propuneri de proiecte pilot care urmează să fie dezvoltate și depuse în cadrul apelurilor de proiecte în perioada de programare 2021-2027, care vor viza sprijinirea investițiilor în sisteme de cogenerare de înaltă eficiență folosind combustibili pe bază de biomasă din mediul rural al Regiunii Nord-Vest.

Corrigendum NR. 1/21.10.2021 pentru apelul de preselecție: Investiții în Sisteme de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) realizate utilizând cogenerarea de înaltă eficiență din biomasă în mediul rural.

În contextul lansării apelului de preselecție aferent propunerilor de proiecte SACET, prin corrigendum NR. 1/21.10.2021 se realizează următoarele modificări:


Prelungirea termenului de depunere al propunerilor de proiecte în cadrul Apelului de preselecție al propunerilor de proiecte SACET (Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică) de la 31.10.2021 la 02.12.2021, respectiv modificarea capitolelor I., J., M. din ghidul de preselecție, conform următoarelor:


I. DEPUNEREA PROIECTELOR
Dată și oră închidere depunere propuneri de proiecte: 02.12.2021, ora 23:59.


J. COMPLETAREA, DEPUNEREA PROIECTELOR
Propunerile de proiect pot fi trimise prin intermediul Platformei INNO, în intervalul 01.10.2021- 02.12.2021, până la ora anunțată de închidere a apelului.


M. CALENDARUL APELULUI
Lansarea apelului de preselecție 01.10.2021
Data limită de depunere a propunerilor de proiect 02.12.2021
Analiza şi prioritizarea propunerilor de proiect 03.12.2021 – 01.02.2022
Depunere contestații 02.02.2022 – 04.02.2022
Soluționarea contestațiilor și Avizarea listei propunerilor de proiecte prioritizate prin Consiliul de Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-
Vest 07.02.2022 – 21.03.2022
Publicarea listei finale a comunelor preselectate 01.04.2022

CORRIGENDUM NR. 2/09.11.2021 – Aferent apelului de preselecție a propunerilor de proiecte SACET


Aferent apelului de preselecție aferent propunerilor de proiecte SACET (Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie termică)
În contextul lansării apelului de preselecție a propunerilor de proiecte SACET, prin prezentul corrigendum se realizează următoarele modificări:

 1. Modificarea Ghidului de preselecție cu privire la modificarea criteriului de eligibilitate a solicitanților și a criteriilor de eligibilitate a acțiunilor, respectiv corectarea unor erori de redactare, conform următoarelor:
 • includerea posibilității de a propune proiecte care vizează investiții în sisteme de termoficare centralizate realizate utilizând cogenerarea de înaltă eficiență și ”din alte surse regenerabile de energie” pe lângă biomasă.
 • înlocuirea termenului ”nominal” cu ”instalată”, în ceea ce privește puterea termică maximă permisă pentru sistemele de alimentare cu energie termică bazate pe
  centrale de cogenerare de înaltă eficiență pe biomasă sau alte resurse regenerabile.
 • eliminarea precizării ”sau nici un alt fel de sistem de generare a energiei termice” din cadrul criteriului de eligibilitate a solicitanților, în vederea corelării acestuia cu criteriul de evaluarea aministrativă nr. 7, conform căruia Apelul de preselecție urmărește selectarea comunelor din mediu rural al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, pe teritoriul cărora nu există rețea de alimentare cu gaze naturale.
 • reformularea activităților eligibile pentru o înțelegere mai corectă de către potențialii beneficiari.
 • includerea unor precizări cu privire la categoria de alte activități necesare implementării investițiilor, și anume includerea posibilității de a prevede în cadrul propunerilor de proiect și ”constructia/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea cladirii cu destinatie centrala termica, implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei termice/electrice, etc”.

2. Modificarea Anexei 1.3_Declaratie pe propria raspundere cu privire la eliminarea precizării ”sau nici un alt fel de sistem de generare a energiei termice”.

CORRIGENDUM NR. 3/26.11.2021 – Aferent apelului de preselecție a propunerilor de proiecte SACET

Corrigendum nr. 3/26.11.2021
Aferent apelului de preselecție aferent propunerilor de proiecte SACET (Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică)
În contextul lansării apelului de preselecție al propunerilor de proiecte SACET, prin prezentul corrigendum se realizează următoarele modificări:

 1. Prelungirea termenului de depunere al propunerilor de proiecte în cadrul Apelului de preselecție al propunerilor de proiecte SACET (Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică) de la 02.12.2021 la 15.02.2022, respectiv modificarea capitolelor I., J., M. din ghidul de preselecție, conform următoarelor:

Agenția a de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest invită UAT-urile rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, interesate de dezvoltarea și implementarea unor proiecte de investiții în Sisteme de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET), să transmită astfel de propuneri de proiecte în cadrul apelului lansat prin prezentul ghid.


Documentația apelului este disponibilă pe pagina web a ADR Nord-Vest și pe platforma INNO.ro:
https//www.nord-vest.ro/
https//www.inno.ro/finantari-si-proiecte/apeluri-de-proiecte/ secțiunea ”Apeluri de proiecte” din cadrul categoriei ”Finanțări și proiecte” [acces doar pe bază de cont de organizație]
Propunerile de proiect vor fi transmise prin intermediul Platformei INNO, prin completarea datelor solicitantului și trimiterea informațiilor solicitate conform prezentului Ghid, a fișei de proiect și a anexelor solicitate. Depunerea se va face exclusiv online, orice alte mijloace de transmitere a propunerilor de proiect ( poștă, depunere la sediul agenției, fax) nu vor fi luate în considerare.
Dată și oră începere depunere propuneri de proiecte: 01.10.2021, ora 00:00.
Dată și oră închidere depunere propuneri de proiecte: 15.02.2022, ora 23:59.

J. COMPLETAREA, DEPUNEREA PROIECTELOR
Propunerile de proiect pot fi trimise prin intermediul Platformei INNO, în intervalul 01.10.2021 – 15.02.2022, pană la ora anunțată de închidere a apelului.
Orice propunere de proiect care va fi transmisă prin alte metode (fax, e-mail, etc.) va fi respinsă automat.

M. CALENDARUL APELULUI
Lansarea apelului de preselecție 01.10.2021
Data limită de depunere a propunerilor de proiect 15.02.2022
Analiza şi prioritizarea propunerilor de proiect 16.02.2022 – 15.04.2022
Depunere contestații 18.04.2022 – 20.04.2022
Soluționarea contestațiilor și Avizarea listei propunerilor de proiecte prioritizate prin Consiliul de Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 21.04.2022 – 02.06.2022
Publicarea listei finale a comunelor preselectate 09.06.2022

CORRIGENDUM NR. 4/10.02.2022 – Aferent apelului de preselecție a propunerilor de proiecte SACET

Corrigendum nr. 4/10.02.2022
Aferent apelului de preselecție aferent propunerilor de proiecte SACET (Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică)
În contextul lansării apelului de preselecție al propunerilor de proiecte SACET, prin prezentul corrigendum se realizează următoarele modificări:

 1. Prelungirea termenului de depunere al propunerilor de proiecte în cadrul Apelului de preselecție al propunerilor de proiecte SACET (Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică) de la 15.02.2022 la 15.03.2022, respectiv modificarea capitolelor I., J., M. din ghidul de preselecție, conform următoarelor:

Agenția a de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest invită UAT-urile rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, interesate de dezvoltarea și implementarea unor proiecte de investiții în Sisteme de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET), să transmită astfel de propuneri de proiecte în cadrul apelului lansat prin prezentul ghid.


Documentația apelului este disponibilă pe pagina web a ADR Nord-Vest și pe platforma INNO.ro:
https//www.nord-vest.ro/
https//www.inno.ro/finantari-si-proiecte/apeluri-de-proiecte/ secțiunea ”Apeluri de proiecte” din cadrul categoriei ”Finanțări și proiecte” [acces doar pe bază de cont de organizație]
Propunerile de proiect vor fi transmise prin intermediul Platformei INNO, prin completarea datelor solicitantului și trimiterea informațiilor solicitate conform prezentului Ghid, a fișei de proiect și a anexelor solicitate. Depunerea se va face exclusiv online, orice alte mijloace de transmitere a propunerilor de proiect ( poștă, depunere la sediul agenției, fax) nu vor fi luate în considerare.
Dată și oră începere depunere propuneri de proiecte: 01.10.2021, ora 00:00.
Dată și oră închidere depunere propuneri de proiecte: 15.03.2022, ora 23:59.

J. COMPLETAREA, DEPUNEREA PROIECTELOR
Propunerile de proiect pot fi trimise prin intermediul Platformei INNO, în intervalul 01.10.2021 – 15.03.2022, pană la ora anunțată de închidere a apelului.
Orice propunere de proiect care va fi transmisă prin alte metode (fax, e-mail, etc.) va fi respinsă automat.

M. CALENDARUL APELULUI
Lansarea apelului de preselecție 01.10.2021
Data limită de depunere a propunerilor de proiect 15.03.2022
Analiza şi prioritizarea propunerilor de proiect: în termen de 60 de zile lucrătoare de la închiderea apelului de preselecței
Depunere contestații: în cel mult 3 zile lucrătoare de la data transmiterii rezultatului
Soluționarea contestațiilor și Avizarea listei propunerilor de proiecte prioritizate prin Consiliul de Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest: în termen de 30 de zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor
Publicarea listei finale a comunelor preselectate: în termen de 2 zile lucrătoare de la aprobarea Consiliului de Dezvoltare Regională Nord-Vest

2. Digitalizarea administrațiilor publice locale din mediul rural – DigiRural

Termen limită pentru depunerea proiectelor: 15 Februarie 2022

Apel de preselecție a propunerilor de proiecte DigiRural

Apel de preselecție a propunerilor de proiecte DigiRural 85 Calendar Scopul şi obiectivele apelului: Scopul prezentului apel este de a constitui un portofoliu de proiecte de digitalizarea administrațiilor publice locale din mediul rural al Regiunii Nord-Vest și de a le sprijini pentru a fi implementate cu succes în perioada de programare 2021-2027.

Corrigendum NR. 1/21.10.2021 pentru apelul de preselecție: Digitalizarea administrațiilor publice locale din mediul rural – DigiRural

În contextul lansării apelului de preselecție aferent propunerilor de proiecte DigiRural, prin prezentul corrigendum NR. 1/21.10.2021 se realizează următoarele modificări:

Prelungirea termenului de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul Apelului de preselecție al propunerilor de proiecte DigiRural (digitalizarea administrațiilor publice locale din mediul rural) de la 31.10.2021 la 02.12.2021, respectiv modificarea capitolelor I., J., M. din ghidul de preselecție, conform următoarelor:


I. DEPUNEREA PROIECTELOR: Dată și oră închidere depunere proiecte: 02.12.2021, ora 23:59.


J. COMPLETAREA, DEPUNEREA PROIECTELOR
Propunerile de proiect pot fi trimise prin intermediul Platformei INNO, în intervalul 01.10.2021 – 02.12..2021, până la ora anunțată de închidere a apelului.

M.CALENDARUL APELULUI
Lansarea apelului de preselecție: 01.10.2021
Data limită de depunere a propunerilor de proiect: 02.12.2021
Analiza şi prioritizarea propunerilor de proiect: 03.12.2021 – 01.02.2022
Depunere contestații: 02.02.2022 – 04.02.2022
Soluționarea contestațiilor și Avizarea listei propunerilor de proiecte prioritizate prin Consiliul de Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest: 07.02.2022 – 21.03.2022
Publicarea listei finale a comunelor preselectate 01.04.2022

Corrigendum NR. 2/26.11.2021 pentru apelul de preselecție: Digitalizarea administrațiilor publice locale din mediul rural – DigiRural

CORRIGENDUM NR. 2/26.11.2021
aferent apelului de preselecție al propunerilor de proiecte DigiRural (digitalizarea administrațiilor publice locale din mediul rural)
În contextul lansării apelului de preselecție al propunerilor de proiecte DigiRural, prin prezenta se realizează următoarele modificări:

 1. Prelungirea termenului de depunere al propunerilor de proiecte în cadrul Apelului de preselecție aferent propunerilor de proiecte DigiRural (digitalizarea administrațiilor publice locale din mediul rural) de la 02.12.2021 la 15.02.2022, respectiv modificarea capitolelor I., J., M. din ghidul de preselecție, conform următoarelor:

Agenția a de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest invită UAT-urile rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, interesate de dezvoltarea și implementarea unor proiecte de investiții în digitalizarea administrațiilor publice locale din mediul rural, să transmită astfel de propuneri de proiecte în cadrul apelului lansat prin prezentul ghid.

Documentația apelului este disponibilă pe pagina web a ADR Nord-Vest și pe platforma INNO.ro:
https//www.nord-vest.ro/
https//www.inno.ro/finantari-si-proiecte/apeluri-de-proiecte/ secțiunea ”Apeluri de proiecte” din cadrul categoriei ”Finanțări și proiecte” [acces doar pe bază de cont de organizație]
Propunerile de proiect vor fi transmise prin intermediul Platformei INNO, prin completarea datelor solicitantului și trimiterea informațiilor solicitate conform prezentului Ghid, a fișei de proiect și a anexelor solicitate. Depunerea se va face exclusiv online, orice alte mijloace de transmitere a propunerilor de proiect ( poștă, depunere la sediul agenției, fax) nu vor fi luate în considerare.
Dată și oră începere depunere propuneri de proiecte: 01.10.2021, ora 00:00.
Dată și oră închidere depunere propuneri de proiecte: 15.02.2022, ora 23:59.

J. COMPLETAREA, DEPUNEREA PROIECTELOR
Propunerile de proiect pot fi trimise prin intermediul Platformei INNO, în intervalul 01.10.2021 – 15.02.2022, pană la ora anunțată de închidere a apelului.
Orice propunere de proiect care va fi transmisă prin alte metode (fax, e-mail, etc.) va fi respinsă automat.

M. CALENDARUL APELULUI
Lansarea apelului de preselecție 01.10.2021
Data limită de depunere a propunerilor de proiect 15.02.2022
Analiza şi prioritizarea propunerilor de proiect 16.02.2022 – 15.04.2022
Depunere contestații 18.04.2022 – 20.04.2022
Soluționarea contestațiilor și Avizarea listei propunerilor de proiecte prioritizate prin Consiliul de Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 21.04.2022 – 02.06.2022
Publicarea listei finale a comunelor preselectate 09.06.2022

Corrigendum NR. 3/10.02.2022 pentru apelul de preselecție: Digitalizarea administrațiilor publice locale din mediul rural – DigiRural

CORRIGENDUM NR. 3/10.02.2022
aferent apelului de preselecție al propunerilor de proiecte DigiRural (digitalizarea administrațiilor publice locale din mediul rural)
În contextul lansării apelului de preselecție al propunerilor de proiecte DigiRural, prin prezenta se realizează următoarele modificări:

Agenția a de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest invită UAT-urile rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, interesate de dezvoltarea și implementarea unor proiecte de investiții în digitalizarea administrațiilor publice locale din mediul rural, să transmită astfel de propuneri de proiecte în cadrul apelului lansat prin prezentul ghid.

Documentația apelului este disponibilă pe pagina web a ADR Nord-Vest și pe platforma INNO.ro:
https//www.nord-vest.ro/
https//www.inno.ro/finantari-si-proiecte/apeluri-de-proiecte/ secțiunea ”Apeluri de proiecte” din cadrul categoriei ”Finanțări și proiecte” [acces doar pe bază de cont de organizație]
Propunerile de proiect vor fi transmise prin intermediul Platformei INNO, prin completarea datelor solicitantului și trimiterea informațiilor solicitate conform prezentului Ghid, a fișei de proiect și a anexelor solicitate. Depunerea se va face exclusiv online, orice alte mijloace de transmitere a propunerilor de proiect ( poștă, depunere la sediul agenției, fax) nu vor fi luate în considerare.
Dată și oră începere depunere propuneri de proiecte: 01.10.2021, ora 00:00.
Dată și oră închidere depunere propuneri de proiecte: 15.02.2022, ora 23:59.

J. COMPLETAREA, DEPUNEREA PROIECTELOR
Propunerile de proiect pot fi trimise prin intermediul Platformei INNO, în intervalul 01.10.2021 – 15.02.2022, pană la ora anunțată de închidere a apelului.
Orice propunere de proiect care va fi transmisă prin alte metode (fax, e-mail, etc.) va fi respinsă automat.

M. CALENDARUL APELULUI
Lansarea apelului de preselecție 01.10.2021
Data limită de depunere a propunerilor de proiect 15.02.2022
Analiza şi prioritizarea propunerilor de proiect: în termen de 60 de zile lucrătoare de la închiderea apelului de preselecței
Depunere contestații: în cel mult 3 zile lucrătoare de la data transmiterii rezultatului
Soluționarea contestațiilor și Avizarea listei propunerilor de proiecte prioritizate prin Consiliul de Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest: în termen de 30 de zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor
Publicarea listei finale a comunelor preselectate: în termen de 2 zile lucrătoare de la aprobarea Consiliului de Dezvoltare Regională Nord-Vest