În cadrul activităţii de planificare strategică Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest poate elabora sau poate contribui la elaborarea unor documente sectoriale de planificare în domenii de importanţă pentru dezvoltarea regiunii. Elaborarea unor astfel de documente poate reprezenta şi o obligaţie pentru îndeplinirea unor condiţionalităţi privind utilizarea fondurilor într-un anumit exerciţiu financiar.

Astfel, momentan Agenţia este implicată în elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru orizontul 2020. Mai multe detalii

De asemenea, în calitate de membri în Consorţiul Regional pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic, Agenţia se implică în elaborarea Planului Regional de Acţiune În Învăţământul Profesional şi Tehnic (PRAI) pentru orizontul 2020. Mai multe detalii www.cndipt.ro sau www.tvet.ro.

DOCUMENTE SECTORIALE ELABORATE PENTRU EXERCIŢIUL DE PROGRAMARE ANTERIOR:

Planuri şi strategii sectoriale elaborate de ADR Nord-Vest:

  • Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Vest 2007-2013 reprezinta documentul fundamental privind necesarul de finantare din fonduri europene si alte fonduri internationale si nationale la nivel regional, fiind instrumentul prin care regiunea isi promoveaza prioritatile si interesele in domeniul economic si social, reprezentand in acelasi timp contributia regiunii la elaborarea Planului National de Dezvoltare.
    PDR Nord-Vest se compune din analiza socio-economica a regiunii, analiza SWOT si strategia regionala. Metodologia de realizare a strategiei pentru perioada 2007-2013, a constat intr-un proces de jos in sus, de analiza a potentialului regiunii.
  • Document Regional Sectorial de Programare Dezvoltarea Turismului fost elaborat pentru perioada 2007-2013 pornind de la necesitatea reconsiderării potenţialului de dezvoltare al sectorului în contextul susţinerii dezvoltării durabile şi creşterii atracţiei şi competitivităţii Nordului Transilvaniei în context european.
  • Documentul sectorial regional de programare “Dezvoltarea resurselor umane în Regiunea Nord-Vest, 2007-2013”. Elaborarea acestui document se înscrie în demersurile proiectului de dimensiuni regionale “Parteneriat pentru dezvoltare 2007-2013”. Conţine strategia de dezvoltare a resurselor umane din regiune pe perioada 2007-2013, în strânsa corelare cu prevederile naționale şi europene.
  • Documentul Regional de Programare pentru Creşterea Competitivităţii Economice pentru perioada 2007-2013 a fost elaborat de un grup de lucru regional din care au făcut parte reprezentanţi ai diverselor instituţii co-interesate: consilii judeţene, primarii, prefecturi, universităţi, centre de cercetare, societăţi comerciale, agenţii de turism, ONG-uri, parcuri industriale, asociaţii patronale.
  • Strategia Regională de Inovare pentru Regiunea Nord-Vest “REGIS-NW” 2005-2008 a fost elaborat în cadrul unui proiect finanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului Cadru 6. Proiectul şi-a propus impulsionarea dezvoltării economice şi sociale a regiunii prin elaborarea şi implementarea unei strategii în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării, prin implicarea actorilor relevanţi din regiune.

Planuri şi strategii sectoriale elaborate cu participarea ADR Nord-Vest:

  • Planul Regional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Regiunea Nord-Vest, 2006-2008 (PRAO NV). PRAO NV a fost elaborat prin intermediul unui proiect de Asistenţă tehnică acordat Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, PHARE RO 2003/005-551.05.01.04.01.01 – Sprijin acordat MMSSF pentru elaborarea şi implementarea politicilor de ocupare şi pregătirea pentru EDIS. Proiectul a fost coordonat de Unitatea de Implementare a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane in Regiunea Nord-Vest (UIP POS DRU NV), in colaborare cu ADR NV.
  • Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic în Regiunea Nord-Vest 2006-2013 (PRAI NV)elaborat în cadrul Consorţiului Regional TVET (structura consultativă sectorială), în anul 2003. Obiectivul principal a fost corelarea ofertei educaţionale din regiune cu nevoile de dezvoltare socială şi economică, pentru creşterea şanselor de ocupare a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic (TVET) şi a contribuţiei acestora la creşterea productivităţii şi competitivităţii regiunii, la dezvoltarea socio-economică în general.
  • Documentul Regional de Programare pentru Protecţia Mediului în Regiunea Nord-Vest 2007-2013 a fost elaborat de Grupul de Lucru implicat în procesul de planificare strategică, alcătuit din reprezentanţi ai ADR Nord-Vest, ARPM Cluj, ai consiliilor judeţene, ai Gărzii de Mediu, ai Bazinelor Hidrografice Someş-Tisa, Crişuri, Mureş, la care se adăuga Direcţia Silvică Cluj, Clubul Ecologic Transilvania, Clubul Montan Apuseni. Obiectivul a fost susţinerea dezvoltării durabile a regiunii, prin investiţii semnificative în infrastructura de mediu, în particular în sectoarele apă, deşeuri şi calitatea aerului.
Meniu
Sari la conținut