Update: 5.05.2022 – Ghidul SIMPLIFICAT Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”

Notă de clarificare: 5 Mai 2022 – la Ghidul SIMPLIFICAT Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, Apel 2022

ADR Nord-Vest relansează astăzi, 02.05.2022, Ghidul SIMPLIFICAT Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, și anexele aferente, în vederea identificării de proiecte pentru acoperirea alocării bugetare pentru regiunea Nord-Vest.

Relansarea apelului se face în baza hotărârii nr. 565/21.04.2022 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al regiunii de dezvoltare Nord-Vest. Mai multe detalii, aici: https://www.nord-vest.ro/comunicat-referitor-la-anularea-apelurilor-poat-1-si-2-pentru-pregatirea-de-proiecte-pentru-perioada-de-programare-2021-2027-pentru-domeniul-specializare-inteligenta-si-reluarea-apelului/.

Perioada pentru depunerea fișelor de proiect din domenii aferente specializării inteligente este 9.05.2022 ora 13:00- 10.07.2022, ora 13:00. Depunerea se va face în format electronic, pe adresa de e-mail: specializare.inteligentă@nord-vest.ro.

Toate detaliile legate de procesul de depunere și selecția fișelor de proiecte se regăsesc în Ghidul Simplificat, care poate fi consultat mai jos:

Cu o alocare totală de 10.319.095 RON pentru regiunea de dezvoltare Nord-Vest,  Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Administrator al schemei de Ajutor de Minimis la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest, va finanţa elaborarea următoarelor tipuri de documentații tehnico-economice pentru proiectele din domenii aferente Specializării Inteligente:

 • studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
 • proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
 • proiectul tehnic de execuție.

Opțional, se poate solicita sprijin și pentru documentații de tipul: plan de afaceri; studiu de marketing; studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu; studiu arheologic, studiu hidrologic; studiu topografic; documentație cadastrală; precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domenii aferente Specializării Inteligente.

Categoriile de beneficiari eligibili, conform OUG 88/2020, sunt:

 • unitățile administrativ teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari;
 • parteneriatele între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari;
 • universități;
 • institute de cercetare;
 • ONG-uri;
 • alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • microîntreprinderile;
 • întreprinderile mici, mijlocii și mari.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: specializare.inteligenta@nord-vest.ro.

Anexele din cadrul ghidului sunt disponibile aici:

Articolul anterior
Achiziție servicii de certificare a semnăturii electronice
Articolul următor
Achiziție servicii de certificare a semnăturii electronice
Meniu
Sari la conținut