Update: 5.05.2022 – Ghidul SIMPLIFICAT Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”

Notă de clarificare: 5 Mai 2022 – la Ghidul SIMPLIFICAT Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, Apel 2022

ADR Nord-Vest relansează astăzi, 02.05.2022, Ghidul SIMPLIFICAT Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, și anexele aferente, în vederea identificării de proiecte pentru acoperirea alocării bugetare pentru regiunea Nord-Vest.

Relansarea apelului se face în baza hotărârii nr. 565/21.04.2022 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al regiunii de dezvoltare Nord-Vest. Mai multe detalii, aici: https://www.nord-vest.ro/comunicat-referitor-la-anularea-apelurilor-poat-1-si-2-pentru-pregatirea-de-proiecte-pentru-perioada-de-programare-2021-2027-pentru-domeniul-specializare-inteligenta-si-reluarea-apelului/.

Period pentru depunerea fișelor de proiect din domenii aferente specializării inteligente este 9.05.2022 ora 13:00- 10.07.2022, ora 13:00. Depunerea se va face în format electronic, pe adresa de e-mail: specializare.inteligentă@nord-vest.ro.

Toate detaliile legate de procesul de depunere și selecția fișelor de proiecte se regăsesc în Ghidul Simplificat, care poate fi consultat mai jos:

Cu o alocare totală de 10.319.095 RON pentru regiunea de dezvoltare Nord-Vest,  Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Administrator al schemei de Ajutor de Minimis la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest, va finanţa elaborarea următoarelor tipuri de documentații tehnico-economice pentru proiectele din domenii aferente Specializării Inteligente:

 • feasibility study or approval documentation for intervention works, as the case may be;
 • project for the authorization/cancellation of the execution of the works;
 • the technical execution project.

Opțional, se poate solicita sprijin și pentru documentații de tipul: plan de afaceri; studiu de marketing; studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu; studiu arheologic, studiu hidrologic; studiu topografic; documentație cadastrală; precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domenii aferente Specializării Inteligente.

Categoriile de beneficiari eligibili, conform OUG 88/2020, sunt:

 • territorial administrative units in partnership with universities, research institutes, NGOs, other public or private research-development-innovation entities, micro-enterprises/small, medium and large enterprises;
 • partnerships between universities, research institutes, NGOs, other public or private research-development-innovation entities, micro-enterprises and/or small, medium and large enterprises;
 • universități;
 • institute de cercetare;
 • ONG-uri;
 • alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • microîntreprinderile;
 • small, medium and large enterprises.

For additional information please contact us by e-mail at: specializare.intelligenta@nord-vest.ro.

Anexele din cadrul ghidului sunt disponibile aici:

Previous Post
Purchase of electronic signature certification services
Next Post
Purchase of electronic signature certification services
Menu
Skip to content