ERATĂ pentru un set de CORRIGENDUM-uri pentru Ghidurile Solicitantului 312.A, 481.A și 481.B

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite ERATĂ pentru CORRIGENDUM nr.3 aferentă apelului de proiecte și PRNV/2023/312.A/1, CORRIGENDUM nr. 2 aferentă apelului de proiecte și PRNV/2023/481.A/1 și CORRIGENDUM nr. 2  aferentă apelului de proiecte și PRNV/2023/481.B/1.

Având în vedere că în cadrul Corrigendumului din data de 29.01.2024 pentru apelurile de proiecte PRNV/2023/312.A/1; PRNV/2023/481.A/1; PRNV/2023/481.B/1 a fost identificată o eroare materială  și anume o necorelare între Ghidul Solicitantului și  Anexei Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției în documentele publicate în data de 29 ianuarie 2024.

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării acestei erate pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
Achiziția de servicii de instruire
Articolul următor
Parteneriat regional pentru digitalizare și inovare în sănătate
Meniu
Sari la conținut