ERATĂ pentru un set de CORRIGENDUM-uri pentru Ghidurile Solicitantului 312.A, 481.A și 481.B

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite ERATĂ pentru CORRIGENDUM nr.3 aferentă apelului de proiecte și PRNV/2023/312.A/1, CORRIGENDUM nr. 2 aferentă apelului de proiecte și PRNV/2023/481.A/1 and CORRIGENDUM nr. 2  aferentă apelului de proiecte și PRNV/2023/481.B/1.

Având în vedere că in the Corrigendumului din data de 29.01.2024 pentru apelurile de proiecte PRNV/2023/312.A/1; PRNV/2023/481.A/1; PRNV/2023/481.B/1 a fost identificată o eroare materială  și anume o necorelare între Ghidul Solicitantului and  Anexei matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției in the documentele publicate în data de 29 ianuarie 2024.

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării acestei erate pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

In the financial year 2021-2027, public authorities and institutions, the business environment, the academic and research environment and NGOs can obtain funding.

The Northwest Regional Program benefits from a total allocation of 1,437,252,471 euros.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

More information about the Northwest Regional Program for 2021-2027 is available here, and the program can be consulted here.

  

Previous Post
Achiziția de servicii de instruire
Next Post
Parteneriat regional pentru digitalizare și inovare în sănătate
Menu
Skip to content