Achiziția de servicii de instruire

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate dezvoltării de competențe în domeniul dezvoltare regională, abordarea schimbării prin Green Deal, Tranziția Digitală și Politicile de Inovare pentru o dezvoltare regională durabilă.

Participanții vor putea lua parte la sesiuni interactive. Luând în considerare misiunile și activitățile de bază ale ADR-urilor, și anume sprijinul pentru inovare, investiții și internaționalizare, precum și specificul diferitelor ecosisteme de inovare, participanții vor explora oportunități și provocări viitoare care urmează pentru ADR-uri.

Obiect achiziţie: Program de instruire (formare/ perfecţionare profesională);

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs/instruire cu prezenţă fizică, cu emitere de certificat participare pentru 2 (două) persoane
 • PERIOADA: a doua jumătate a lunii februarie 2024
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Stabilirea de legături fructuoase între actorii interregionali activi în cadrul ecosistemelor regionale de inovare;
  • Oferă o perspectivă asupra agențiilor de dezvoltare regională, care acționează ca o poartă pentru cooperarea cu întregul ecosistem de inovare;
  • Prezintă exemple practice de implementare a politicilor pentru inovarea regională;
  • Promovează rețele și schimbul de cunoștințe privind studiile de caz relevante și bune practici din dezvoltarea regională;
  • Creșterea gradului de conștientizare a previziunii strategice în rândul actorilor relevanți și introducerea metodelor și instrumentelor metodologice pentru anticiparea potențialelor provocări și oportunități de dezvoltare viitoare la nivel regional
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: cursul se va desfășura într-o locație externă, în afara unității angajatorului.
 • PREȚ ESTIMAT:
  • 1.750 lei/cursant fără TVA.

Contract: NU
Alte mențiuni: ADR Nord-Vest este membru EURADA (European Association of Development Agencies).

Termen de livrare/prestare/executare conform cu specificațiile tehnice

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor și specificațiilor tehnice.

Ofertele se trimit pe email la adresa achizitii@nord-vest.ro
Limba de redactare a ofertei este limba română.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 09.02.2024, ora 11:00

Articolul anterior
Achiziție de servicii de închiriere sală de evenimente și servicii de catering
Articolul următor
ERATĂ pentru un set de CORRIGENDUM-uri pentru Ghidurile Solicitantului 312.A, 481.A și 481.B
Meniu
Sari la conținut