„TALENT4S3” – un nou proiect care sprijină tinerele talente din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Numele proiectului: „Retenția și atragerea talentelor pentru o mai bună implementare a Strategiilor de Specializare Inteligentă”

Acronim: TALENT4S3

Scopul proiectului: Stoparea fenomenului de „exod al intelectualilor” („brain drain”) prin crearea de noi locuri de muncă care să contribuie la dezvoltarea economică a regiunilor din cadrul proiectului.

Perioada derulării proiectului: 1 aprilie 2024 – 30 iunie 2028

Parteneri:

  1. Fundația FUNDECYT – Parcul Științific și Tehnologic din Estremadura (Spania) – lider de parteneriat/coordonatorul proiectului;
  2. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (România);
  3. Regiunea Emilia-Romagna – Unitate pentru Cercetare, Inovare, Rețele Europene (Italia);
  4. Agenția de Dezvoltare Regională pentru Podravje – Maribor (Slovenia);
  5. Consiliul Regional al Laponiei (Finlanda);
  6. Instituția Publică Centrul Lituanian de Inovare (Lituania);
  7. Adunarea Regională de Sud (Irlanda);
  8. Universitatea din Groningen (Olanda).

Valoarea totală a proiectului: 1.818.624,00 euro
Sursa de finanțare: Interreg Europe (80%)

Scurtă descriere a proiectului:

La nivelul Uniunii Europene „valorificarea talentului din regiunile europene” este considerată o prioritate. Pe termen lung, fenomenul „exodului intelectual” alături de scăderea sporului natural al populației din anumite regiuni ale Europei amenință să adâncească și mai mult decalajele de natură economică dintre regiunile statelor membre. Soluția identificată pentru stoparea acestui fenomen constă în implementarea unor politici care să asigure locuri de muncă atractive pentru specialiștii și tinerele talente din cadrul acestor regiuni.

Strategiile de Specializare Inteligentă (S3) reprezintă cadre eficiente pentru identificarea avantajelor competitive ale fiecărei regiuni în parte. Aceste strategii constituie punctul de pornire în procesul de concepere al unui ecosistem de inovare. Ecosistemul se va baza pe politici de inovare rezultate în urma cooperării principalilor actori din regiune: cercetători, oameni de știință, reprezentanți ai mediului academic, reprezentanții industriilor, ONG-urilor și administrațiilor publice locale.

Implementarea proiectului „TALENT4S3” în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest:

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de membru al echipei de implementare al proiectului „TALENT4S3” va facilita cooperarea experților și a principalilor actori din regiune în vederea elaborării planului de dezvoltare al regiunii. Ne propunem ca Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest să devină mai competitivă prin inovare, digitalizare și afaceri profitabile.

Scopul principal al acestui proiect este îmbunătățirea instrumentelor de atragere și retenție a personalului calificat și specializat. Proiectul își propune să promoveze șanse egale pentru tineri, încurajând competitivitatea și diminuând fenomenul emigrării personalului calificat.

Cei șapte parteneri europeni din cadrul proiectului „TALENT4S3” vor reprezenta o sursă de bune practici pentru experții noștri. Vom deprinde de la reprezentanții consiliilor regionale, agențiilor de dezvoltare, organizațiilor care furnizează servicii pentru dezvoltarea IMM-urilor și de la reprezentanții universităților europene procese și strategii eficiente pentru construirea unui ecosistem de inovare, care să ofere oportunități de dezvoltare pentru personalul calificat din regiune.

Vă asigurăm că acesta nu este un demers singular. „TALENT4S3” este doar unul dintre proiectele implementate de experții agenției noastre. Ne propunem să sprijinim tinerele talente din regiune prin numeroase alte proiecte și inițiative.

Echipa proiectului ADR Nord-Vest este compusă din:

Andreea Coptil – manager de proiect
Marius Lazin, Bianca Gavriloaia, Mariia Chornobai – experți în implementare
Claudia Frățilă – expert în implementare și responsabil de comunicare
Angela Man – expert financiar

Echipa noastră vă stă la dispoziție. Pentru clarificări sau sugestii referitoare la acest proiect vă invităm să ne scrieți pe adresa: talent4s3@nord-vest.ro. Mai multe informații despre proiectul „TALENT4S3” găsiți la adresa: https://www.interregeurope.eu/talent4s3.

Articolul anterior
Orașul Seini a semnat contractul de finanțare pentru transformarea Sinagogii în Muzeu evreiesc
Articolul următor
CORRIGENDUM nr. 7 pentru Ghidul Solicitantului 111
Meniu
Sari la conținut