CORRIGENDUM nr. 7 pentru Ghidul Solicitantului 111

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) emite CORRIGENDUM nr.6 pentru Ghidul Solicitantului 111, documentele consolidate cu anexele aferente și sinteza modificărilor sunt disponibile la adresa de mai jos:

CORRIGENDUM nr. 7 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 111 – Proiecte din domenii de specializare inteligentă (cercetare) pentru întreprinderi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/111/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum: a fost identificată necesitatea actualizării unor informații din anexele Ghidului Solicitantului (inclusiv modificarea perioadei de depunere a proiectelor) și a fost necesară detalierea unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor.

Din acest considerent au fost actualizate următoarele documente:

Ghidul Solicitantului, subcapitolele:

4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte: 31.05.2024, ora 10:00
8.5. Aplicarea pragului de calitate

Etapa 1: 80 de puncte | Perioada: 04.03.2024, ora 10:00 – 02.05.2024
Etapa 2: 70 de puncte | Perioada: 03.05.2024 – 16.05.2024
Etapa 3: 50 de puncte | Perioada: 17.05.2024 – 31.05.2024, ora 10:00

Anexa II – Grila de evaluare tehnică și financiară.
Anexa III.5 – Macheta financiară;
Anexa V – Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției.

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-ului și al Ghidului Solicitantului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2: O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3: O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5: O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6: O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7: O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
„TALENT4S3” – un nou proiect care sprijină tinerele talente din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Articolul următor
A fost semnat contractul pentru modernizarea campusului UTCN
Meniu
Sari la conținut