Servicii de recertificarea si supraveghere a sistemului de management integrat

                                                                                                            DIRECTOR EXECUTIV

                                                                                                           DIRECŢIA ECONOMICĂ

                                                                                                                    Taloş Margareta                                              

INVITAŢIE

Prin prezenta, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, vă invită să participaţi la achizita publica de servicii de Servicii de recertificarea si supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu in conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 si ISO 14001:2015 .

Valoarea estimata : 15.000 lei

Sursa finantare: fonduri proprii

codul CPV 79132000-8

SPECIFICAȚII TEHNICE

Privind achiziţia de:

Servicii de recertificarea si supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu in conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 si ISO 14001:2015                                                                                    

Obiect achiziţie:

Recertificarea si supravegherea sistemului de management integrat calitate-mediu al ADR Nord-Vest in perioada octombrie 2017-octombrie  2020 pentru urmatoarele  domenii de activitate:

  • Gestionarea activitatilor de planificare, programare si elaborare de strategii de dezvoltare regionala
  • Gestionarea la nivel regional a fondurilor de dezvoltare regionala ( fonduri guvernamentale si europene)
  • Gestionarea cooperarii in domeniul dezvoltarii regionale (transnationala, transfrontaliera si interregionala)
  • Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de asistenta tehnica in dezvoltare regionala
  • Furnizarea de servicii de formare si perfectionare profesionala

 

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 

Se vor achizitiona servicii de recertificare si supravegherea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu  in conformitate cu cerintele standardului ISO 9001:2015 si ISO 14001/2015, avand urmatoarele etape:

 

  1. Auditul de recertificare cuprinde: – Auditul de recertificare – Elaborarea raportului de audit, analiza dosarului de recertificare si eliberarea certificatelor – Dreptul de utilizare a certificatelor emise
  2. Supraveghere nr.1 (se va efectua si factura la 11 luni de la data auditului de recertificare) cuprinde: – Auditul de supraveghere – Elaborarea raportului de audit – Dreptul de utilizare a certificatelor emise
  3. Supraveghere nr.2 (se va efectua si factura la 22 luni de la data auditului de recertificare) cuprinde: – Auditul de supraveghere – Elaborarea raportului de audit – Dreptul de utilizare a certificatelor emise

 

Clauze contractuale obligatorii:

 

Contractul va trebui sa contina cel putin urmatoarele clauze:

-Obligatiile certificatorului;

-Obligatiile organizatiei:

-Valoarea contractului defalcata pe costurile fiecarei etape de certificare/supraveghere.

-Modalitati de plata;

-Durata contractului. Rezilierea si suspendarea contractului ;

-Limite de responsabilitate

 

Termen de livrare/prestare/executare:

 

Auditul de recertificare se va derula in luna octombrie 2017 iar contractul se va derula pe perioada a trei ani( 2017-2020).

 

Alte menţiuni:

Organismul de Certificare  trebuie sa fie acreditat RENAR pentru sisteme de management  al calitatii (ISO 9001) si de mediu (ISO 14001)( cerinta de calificare)

– Organismul de Certificare  trebuie sa fie recunoscut  de catre  IQNet Ltd. sau de catre un  alt organism de nivel international similar ( cerinta de calificare)

Ofertantii vor transmite ofertele pe email la adresa ioana.neag@nord-vest.ro, și/sau le vor încărca în SEAP cu denumirea Servicii recertificare 9001/14001 ADR N-V cu cod cpv 79132000-8.

Ofertele financiare se intocmesc în lei cu și fără tva.

Limba de redactare a ofertei este limba romana.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel 0744777425, +40264431550, fax:+40 264439222, email ioana.neag@nord-vest.ro, în atentia Biroului de Achizitii Publice.

Termen depunere oferte 12.08.2017 ora 17.00.

 

 

 

 

Expert Achizițií

Neag Ioana Liana

Articolul anterior
Clarificare– ANULARE ACHIZIȚIE SERVICII DE RECERTIFICARE ȘI SUPRAVEGHERE
Articolul următor
Clarificare– ANULARE ACHIZIȚIE SERVICII DE RECERTIFICARE ȘI SUPRAVEGHERE
Meniu
Sari la conținut