ue
gv_r
regio
structurale

Clarificare– ANULARE ACHIZIȚIE SERVICII DE RECERTIFICARE ȘI SUPRAVEGHERE

 

Referitor la achiziția de servicii de recertificare si supraveghere a sistemului de management integrat calitate – mediu, în conformitate cu standardele ISO 9001/2015 și 14001/2015, prin prezenta comunicăm tuturor operatorilor economici interesați faptul că această achiziție se anulează datorită constatării unor neconcordanțe/necorelări privind termenul de derulare al procedurii, precum și modul de utilizare a fondurilor disponibile.

Menționăm faptul că procedura se va relua la o dată stabilită ulterior, după clarificarea tuturor neconcordanțelor.