Servicii de recertificarea si supraveghere a sistemului de management integrat

                                                                                                            DIRECTOR EXECUTIV

                                                                                                           DIRECŢIA ECONOMICĂ

                                                                                                                    Taloş Margareta                                              

INVITATION

Hereby, the Northwest Regional Development Agency, as the Contracting Authority, invites you to participate in the public procurement of servicii de Servicii de recertificarea si supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu in conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 si ISO 14001:2015 .

Valoarea estimata : 15.000 lei

Funding source: own funds

the code CPV 79132000-8

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Regarding the acquisition of:

Recertification and supervision services of the quality-environment integrated management system in accordance with the ISO 9001: 2015 and ISO 14001: 2015 standards                                                                                    

Purchase object:

Recertificarea si supravegherea sistemului de management integrat calitate-mediu al ADR Nord-Vest in perioada octombrie 2017-octombrie  2020 pentru urmatoarele  domenii de activitate:

  • Gestionarea activitatilor de planificare, programare si elaborare de strategii de dezvoltare regionala
  • Gestionarea la nivel regional a fondurilor de dezvoltare regionala ( fonduri guvernamentale si europene)
  • Gestionarea cooperarii in domeniul dezvoltarii regionale (transnationala, transfrontaliera si interregionala)
  • Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de asistenta tehnica in dezvoltare regionala
  • Furnizarea de servicii de formare si perfectionare profesionala

 

Purchase object description (technical specifications):

 

Se vor achizitiona servicii de recertificare si supravegherea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu  in conformitate cu cerintele standardului ISO 9001:2015 si ISO 14001/2015, avand urmatoarele etape:

 

  1. Auditul de recertificare cuprinde: – Auditul de recertificare – Elaborarea raportului de audit, analiza dosarului de recertificare si eliberarea certificatelor – Dreptul de utilizare a certificatelor emise
  2. Supraveghere nr.1 (se va efectua si factura la 11 luni de la data auditului de recertificare) cuprinde: – Auditul de supraveghere – Elaborarea raportului de audit – Dreptul de utilizare a certificatelor emise
  3. Supraveghere nr.2 (se va efectua si factura la 22 luni de la data auditului de recertificare) cuprinde: – Auditul de supraveghere – Elaborarea raportului de audit – Dreptul de utilizare a certificatelor emise

 

Mandatory contractual clauses:

 

Contractul va trebui sa contina cel putin urmatoarele clauze:

-Obligatiile certificatorului;

-Obligatiile organizatiei:

-Valoarea contractului defalcata pe costurile fiecarei etape de certificare/supraveghere.

-Modalitati de plata;

-Durata contractului. Rezilierea si suspendarea contractului ;

-Limite de responsabilitate

 

Delivery/performance/execution term:

 

Auditul de recertificare se va derula in luna octombrie 2017 iar contractul se va derula pe perioada a trei ani( 2017-2020).

 

Other mentions:

Organismul de Certificare  trebuie sa fie acreditat RENAR pentru sisteme de management  al calitatii (ISO 9001) si de mediu (ISO 14001)( cerinta de calificare)

– Organismul de Certificare  trebuie sa fie recunoscut  de catre  IQNet Ltd. sau de catre un  alt organism de nivel international similar ( cerinta de calificare)

The bidders will send the bids by email to the address ioana.neag@nord-vest.ro, și/sau le vor încărca în SEAP cu denumirea Servicii recertificare 9001/14001 ADR N-V cu cod cpv 79132000-8.

Ofertele financiare se intocmesc în lei cu și fără tva.

The language of the offer is Romanian.

The criterion used for awarding the contract is The lowest price

Additional information can be obtained from the Contracting Authority: ADR Nord-Vest, secondary office in Cluj-Napoca, str. Dorobantilor no 3, code 400118, phone 0744777425, +40264431550, fax: +40 264439222, email ioana.neag@nord-vest.ro, to the attention of the Public Procurement Office.

Termen depunere oferte 12.08.2017 ora 17.00.

 

 

 

 

Expert Achizițií

Neag Ioana Liana

Previous Post
Clarificare– ANULARE ACHIZIȚIE SERVICII DE RECERTIFICARE ȘI SUPRAVEGHERE
Next Post
Clarificare– ANULARE ACHIZIȚIE SERVICII DE RECERTIFICARE ȘI SUPRAVEGHERE
Menu
Skip to content