Servicii de instruire în domeniul Managementului Timpului

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate dezvoltării de competențe în domeniul Managementul Timpului.

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs cu prezenţă fizică, cu emitere de certificat participare
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 35
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: în săptămâna 21-27 din luna noiembrie 2022
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
 • Stabilirea obiectivelor – prioritizare – planificare – gândire strategică;
 • Identificarea și controlul factorilor disturbatori în organizarea timpului/factori risipitori de timp;
 • Tehnici de creștere a concentrării și eficienței activitătii mentale;
 • Intărirea capacității de decizie – metode de combatere a indeciziei și a amânării;
 • Cum utilizăm tehnologia pentru gestionarea și eficientizarea timpului de lucru – avantaje și riscuri;
 • Tehnici de dezvoltare a atitudinii pozitive si de creștere a activismului.
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: minim 10 ore de instruire teoretică repartizate de-a lungul a trei zile de curs;
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: Cluj-Napoca – cursul se va desfășura într-o locație externă, în afara unității angajatorului.

Cerințe privind locația:

 • Capacitatea sălii de curs: minim 35 persoane.
 • Locație centrală, respectiv maxim 260 m față de sediul secundar al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest (Calea Dorobanților, nr. 3)
 • Sala să nu fie situată în subsol sau demisol.
 • Sala trebuie să fie modernă, cu prezidiu și pupitru, cu aparat de aer condiționat, proiector, pânză de proiecție, Wi-Fi de mare viteză, sonorizare.

Achizitorul își rezervă dreptul de a înlocui persoanele înscrise pe lista de participare, aflate într-o situație de imposibilitate de prezentare la curs, cu alți salariați.

Factura va fi emisă doar pentru serviciile prestate persoanelor prezente la curs.

 • PREȚ ESTIMAT:
 • 1200 lei fără TVA  / cursant,

Contract DA – dacă da, menţionarea clauzelor specifice/ NU

Alte menţiuni

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 16 noiembrie 2022, ora 10:00.  

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire infrastructura educațională suport pentru formare profesională (Laborator Școală Profesională)”
Articolul următor
Achiziție servicii de certificare a semnăturii electronice
Meniu
Sari la conținut