A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire infrastructura educațională suport pentru formare profesională (Laborator Școală Profesională)”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire infrastructura educațională suport pentru formare profesională (Laborator Școală Profesională)”, Beneficiar: UAT Municipiul Turda, cod SMIS 155717.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Perioada de implementare a proiectului este de 26 luni, respectiv între data 15.11.2021 și data 31.12.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 907.536,55 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 831.082,39 lei.

Articolul anterior
Lansarea apelului de proiecte „Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie”
Articolul următor
Achiziție servicii de formare profesională
Meniu
Sari la conținut