Selector de finanțări

Cauta finantarea potrivita in 3 pasi simpli pentru proiectele de investitii:

1. Alege tipul organizatiei tale:
Microintreprindere
2. Alege localizarea:
3. Alege domeniul de interes si descarca ghidul:
 • Investitii pentru microintreprinderi – descarca ghidul aici
3. Alege domeniul de interes si descarca ghidul:
 • Investiţii pentru microîntreprinderi  prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014- 2020 –  Submasura 6.4 şi 6.2.

Solicitanţi elegibili: 

Micro-intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou-infiintate (start-ups) din spatiul rural; Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

Pentru informaţii suplimentare aici

IMM
2. Alege localizarea:
3. Alege domeniul de interes si descarca ghidul:

Solicitanţi eligibili:

 • IMM-urile non-agricole din mediul urban
 • Intreprinderile mijlocii nonagricole din mediul rural
 • Solicitantul a desfasurat activitate in domeniul (clasa CAEN) vizat de investitie pe o perioada de cel putin 3 ani calendaristici inainte de depunerea cererii de finantare, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in aceasta perioada si a inregistrat profit din exploatare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
 • Solicitantul a obtinut venituri din exploatare in domeniul (clasa CAEN) vizat de investitie in fiecare din ultimele 3 exercitii financiare incheiate.
 • Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 5, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa comunicare@nord-vest.ro sau la info@mdrap.ro

3. Alege domeniul de interes si descarca ghidul:

Solicitanţi eligibili:

 • IMM-urile non-agricole din mediul urban
 • Intreprinderile mijlocii nonagricole din mediul rural
 • Solicitantul a desfasurat activitate in domeniul (clasa CAEN) vizat de investitie pe o perioada de cel putin 3 ani calendaristici inainte de depunerea cererii de finantare, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in aceasta perioada si a inregistrat profit din exploatare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
 • Solicitantul a obtinut venituri din exploatare in domeniul (clasa CAEN) vizat de investitie in fiecare din ultimele 3 exercitii financiare incheiate.
 • Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 5, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa comunicare@nord-vest.ro sau la info@mdrap.ro

Grup de Actiune Locala (GAL) urban
2. Alege localizarea:
3. Alege domeniul de interes si descarca ghidul:
Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Prioritatea de investiţii ( PI ) 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea  comunităţii ( CLLD )

 • Obiectiv Specific (OS): Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate;

CLLD Acțiuni integrate prin:

 • investiţiile în infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
 • investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate medico-socială;
 • investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);
 • investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv:
  • construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;
 • crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.);
 • construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa comunicare@nord-vest.ro sau la info@mdrap.ro

3. Alege domeniul de interes si descarca ghidul:

Pentru informaţii despre oportunităţi de finanţare a GAL-urilor în mediul rural, vizitaţi site-ul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale aici 

Autoritate publica locală
2. Alege localizarea:
3. Alege domeniul de interes si descarca ghidul:
 • Infrastructura de sanatate  – Apel nelansat
 • Infrastructura de transport – descarca ghidul aici
 • Infrastructura de turism – descarca ghidul aici
 • Infrastructura educationalaApel nelansat.
 • Infrastructura si servicii socialeApel nelansat
 • Restaurarea patrimoniului cultural– descarca ghidul aici
 • Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate – descarcă ghidul aici ( cu excepția municipiilor reședință de județ)
3. Alege domeniul de interes si descarca ghidul:
 • Infrastructura de sanatate  – Apel nelansat
 • Infrastructura de transport – descarca ghidul aici
 • Infrastructura de turism – descarca ghidul aici
 • Infrastructura educationala – Apel nelansat
 • Infrastructura si servicii sociale – Apel nelansat
 • Restaurarea patrimoniului cultural – descarca ghidul aici

Centru de inovare si transfer tehnologic/incubator de afaceri
2. Alege localizarea:
3. Alege domeniul de interes si descarca ghidul:
 • Promovarea transferului tehnologicApel nelansat
 • Crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente – Apel nelansat
3. Alege domeniul de interes si descarca ghidul:
 • Promovarea transferului tehnologicApel nelansat
 • Crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente – Apel nelansat

ONG, asociatie, fundatie
2. Alege localizarea:
3. Alege domeniul de interes si descarca ghidul:
 • Restaurarea patrimoniului cultural – descarca ghidul aici
 • Infrastructura si servicii socialeApel nelansat
3. Alege domeniul de interes si descarca ghidul:
 • Restaurarea patrimoniului cultural – descarca ghidul aici;
 • Infrastructura si servicii sociale – descarca ghidul aici;

Unitate de cult
2. Alege localizarea:
3. Alege domeniul de interes si descarca ghidul:
 • Restaurarea patrimoniului cultural – descarca ghidul aici
3. Alege domeniul de interes si descarca ghidul:
 • Restaurarea patrimoniului cultural – descarca ghidul aici

Universitate de stat
2. Alege localizarea:
3. Alege domeniul de interes si descarca ghidul:
 • Infrastructura educationalaApel nelansat
3. Alege domeniul de interes si descarca ghidul:
 • Infrastructura educationala Apel nelansat