Proiectul ERA FABRIC valorifică potențialul de cercetare din regiunea de dezvoltare Nord-Vest

În concordanță cu misiunea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest de a consolida ecosistemul de inovare din regiune, prin proiectul ERA FABRIC ne propunem să creăm un spațiu comun de colaborare și inovare, având ca obiective principale promovarea tranziției verzi și digitale, realizarea de investiții pentru dezvoltarea de competențe și educație precum și sprijinirea mediului de business innovator prin oportunități de finanțare și colaborare, atât în regiunea noastră cât și în Europa.

Într-un consorțiu de 11 parteneri din 9 regiuni europene, ERA FABRIC are ca scop implementarea unui nou concept de centre ERA (European Research Area) în diferite zone geografice și structuri din Europa, pe baza unor criterii comune de conformitate contribuind la conectarea, colaborarea și consolidarea ecosistemelor de cercetare și inovare. Colaborarea, dezvoltată sub conceptul de „ERA Hub”, are scopul de a facilita transferul de cunoștințe, libera circulație a personalului calificat precum și de a alinia politicile de cercetare și inovare dintre regiunile implicate, inclusiv la nivelul sectoarelor din cadrul Spațiului European de Cercetare.

În cadrul proiectului, ne concentrăm pe identificarea și cartografierea actorilor regionali și locali cu activitate relevantă în domenii precum producția sustenabilă, economia verde și circulară, și energia verde regenerabilă. Această acțiune reprezintă un model de lucru bazat pe identificarea corectă a partenerilor din ecosistemul de cercetare și inovare, în care includem cercetători, mediul de business, administrația publică și sfera politică de decizie precum și reprezentanți ai societății civile pentru atragerea lor în acțiunile proiectului. De asemenea, mapăm politicile și strategiile de cercetare și inovare pentru a identifica programele care sprijină domeniile de cercetare, dezvoltare și inovare în regiunile partenere.

Pentru a fi elaborate politici similare pentru toți partenerii implicați în proiect, sunt propuse trei dimensiuni care vor structura comunitatea care va fi construită în cadrul proiectului:

  1. Hub-uri ERA ca ecosisteme de cunoaștere. Acestea vor încuraja interacțiune organică a cercetătorilor și inovatorilor de la nivel regional și inter-regional, respectând diferențele de context cultural, de cunoștințe disponibile și de aliniere a nevoilor și obiectivelor cu privire la cercetarea industrială
  2. Hub-uri ERA ca platforme. Aceste platforme vor permite grupurilor interesate să fie participante la discuții și deliberări care privesc strategii prioritare și implicit evaluarea efectelor acestor discuții.
  3. Hub-urile ERA ca instrumente de co-creare a politicilor. În mod concret, aceste spații vor avea ca efect și crearea unui set de măsuri și instrumente concrete care va standardiza și modela un spațiu aparte la nivelul spațiului comunitar, inclusiv la nivel regional sau național. Aceste instrumente vor fi de exemplu programe-cadru de cercetare și inovare sau fonduri care vor permite investiții în domeniul CDI, inclusiv în elaborarea de programe de cooperare interregională.

Pentru mai multe detalii privind activitățile derulate prin proiectul ERA FABRIC, ne găsiți pe site-ul oficial ERA_FABRIC  și pe pagina de Linkedin.

Articolul anterior
Autoritatea de Management PR NV 2021-2027 a hotărât prelungirea sesiunii de depunere a documentelor pentru etapa de verificare a conformității administrative și admisibilității Strategiilor Teritoriale dezvoltate în mediul rural din Regiunea Nord-Vest
Articolul următor
CORRIGENDUM pentru Ghidurile Solicitantului 131.A, 621.A, 622.A
Meniu
Sari la conținut