CORRIGENDUM pentru Ghidurile Solicitantului 131.A, 621.A, 622.A

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) emite CORRIGENDUM pentru Ghidurile Solicitantului, documentele consolidate cu anexele aferente și sinteza modificărilor sunt disponibile la adresele de mai jos:

CORRIGENDUM nr. 5 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131.A – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.A/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum este:

–     s-a actualizat Schema de ajutor de minimis „Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest”;

–     a fost modificată perioada de depunere a proiectelor.

Din acest considerent au fost actualizate următoarele documente:

Ghidul Solicitantului;
Anexa I – Grila de Verificare a Eligibilității Cererilor de Finanțare;
Anexa II – Grila de evaluare tehnică și financiară;
Anexa III.1 – Declarația Unică;
Anexa III.3 – Planul de afaceri;
Anexa III.4 – Macheta financiară;
Anexa III.6 – Declarația de eligibilitate;
Anexa VIII – Contract de finanțare;
Anexa IX – Schema de ajutor de minimis „Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest”.

Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte: 08.05.2024, ora 10:00

Data și ora închiderii apelului de proiecte: 02.07.2024, ora 10:00

CORRIGENDUM nr. 4 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 621.A – Infrastructura educațională la nivelul educației timpurii – educație antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe) și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/621.A/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum este prelungirea perioadei de depunere a proiectelor.

Din acest considerent au fost actualizate următoarele documente:

Ghidul Solicitantului, capitolul 4.3.2.

Data și ora închiderii apelului de proiecte 07.06.2024, ora 10:00

CORRIGENDUM nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 622.A – Dezvoltarea infrastructurii educaționale în domeniul învățământului profesional și tehnic (licee tehnologice) inclusiv în sistem dual și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/622.A/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum este prelungirea perioadei de depunere a proiectelor.

Din acest considerent au fost actualizate următoarele documente:

Ghidul Solicitantului, capitolul 4.3.2.

Data și ora închiderii apelului de proiecte 12.06.2024, ora 10:00

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2: O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3: O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5: O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6: O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7: O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
Proiectul ERA FABRIC valorifică potențialul de cercetare din regiunea de dezvoltare Nord-Vest
Articolul următor
CORRIGENDUM pentru Ghidurile Solicitantului 121 și 132.B.1
Meniu
Sari la conținut