NOTRE – Noi metode menite să îmbunătățească potențialul de inovare în producție cu soluții concrete pentru îngrijirea seniorilor

Novel Methods Improving Production Innovation Potential with examples of senior care-related solutions

https://www.interregeurope.eu/notre

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest implementează proiectul NOTRE, finanțat prin programul de cooperare interregională Interreg Europe 2021-2027, componenta „Îmbunătățirea politicilor pentru creșterea competitivității IMM-urilor”. Perioada de implementare este între 1 martie 2023 – 21 martie 2027.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea instrumentelor de politică publică care vizează inovația în domeniul îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate.

Parteneriatul la nivelul proiectului este alcătuit din 9 organizații, inclusiv organizații care asigură reprezentare și servicii pentru IMM-uri, consilii regionale, agenții de dezvoltare, universități:

 • Pannon Business Network Association, UNGARIA (coordonator)
 • Cabinetul Primului-ministru, UNGARIA
 • Universitatea de Științe Aplicate Seinäjoki, FINLANDA
 • Eurasanté (Accelerator pentru Inovare în Sănătate), FRANȚA
 • Consiliul Regional Hauts-de-France, FRANȚA
 • Agenția de Dezvoltare Socio-Economică din San Sebastian, SPANIA
 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, ROMÂNIA
 • CNA Emilia-Romagna, ITALIA
 • ECHAlliance (European Connected Health Alliance), IRLANDA

Proiectul dispune de un buget total în valoare de 2.013.393 euro, din care 1.610.715 euro finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul aferent ADR Nord-Vest fiind de 209.100 euro.

Ideea și abordarea proiectului s-au dezvoltat plecând de la două mari tipuri de provocări identificate la nivelul regiunilor:

– provocările demografice actuale generate de societatea în curs de îmbătrânire, ponderea populației vârstnice și tendința de creștere a acestei ponderi în populația totală, respectiv costurile asociate acestei tendințe, fie cheltuieli publice cu sistemul de sănătate, fie cheltuieli private privind sănătatea și tendința de creștere a acestora;

– provocările cu care se confruntă IMM-urile care dezvoltă produse și servicii inovative  în domeniul îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, în special cele legate de poziționarea și profitabilitatea produselor noi pe piață, limitări legale și etice, finanțarea ideilor noi, conectarea cu părțile interesate care ar putea susține dezvoltarea de produse și servicii inovative.

Drept urmare, la nivelul proiectului partenerii susțin îmbunătățirea instrumentelor de politică publică care vizează inovația în domeniul îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, contribuind la susținerea ideilor de produse în faze incipiente, la asigurarea validității lor pe piață, la instituirea și conectivitatea instalațiilor de testare și, ca mijloc de a genera efecte pozitive multiplicatoare, integrarea grupului țintă (furnizorii de servicii formali, îngrijitori informali, vârstnici) cu factorii de decizie politică și mediul de afaceri.

Activitățile derulate pe perioada implementării proiectului vor conduce la elaborarea unor studii la nivelul fiecărei regiuni partenere, pe baza datelor colectate prin interviuri de la instituții și IMM-uri active în domeniile relevante pentru îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate, decidenți politici și utilizatori finali.

Aceste studii vor conține informații de bază și actualizate despre ecosistemul de sănătate și nevoile legate de îngrijirea vârstnicilor, precum și despre nivelul de digitalizare al IMM-urilor și nevoile acestora legate de procesul de dezvoltare. Prin intermediul acestor rapoarte individuale, fiecare partener stabilește cadrul de dezvoltare a ecosistemului regional, identifică puncte tari și puncte slabe, competențe locale și acei factori care lipsesc și pot fi conectați prin cooperare interregională. În fine, analiza conduce la elaborarea unor recomandări specifice la nivel de regiune pentru inovarea legată de domeniul îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate la nivel regional.

Cu ocazia întâlnirilor semestriale organizate în cadrul proiectului ca vizite de lucru vor fi derulate și activități de formare, respectiv ateliere de transmitere a cunoștințelor, activități de formare specifică și vizite de studiu.

Toate activitățile proiectului vor contribui la crearea și consolidarea unor ecosisteme regionale și interregionale active în domeniul îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, îmbunătățirea și conectarea serviciilor instalațiilor de testare la nivel local precum și cu alte facilități de testare, pentru o ofertă de servicii de testare cât mai completă și accesibilă.

Pentru a maximiza beneficiile transferului de expertiză dincolo de consorțiul proiectului, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest s-a constituit un Comitet Regional de Reprezentanți, ca structură informală, bazată pe colaborare instituțională. Această structură este deschisă tuturor părților interesate să ni se alăture pe toată durata proiectului.

În prima etapă a proiectului au fost identificate 12 organizații reprezentative pentru tematica abordată, care au acceptat să se alăture inițiativei prin desemnarea de membri în cadrul comitetului regional. Dintre acestea:

 • Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca (secția de geriatrie);
 • Universități și centre de cercetare: Universitatea Babeș-Bolyai, UBB MED, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca;
 • Clustere și structuri de sprijin pentru afaceri: Cluj IT Cluster, Transilvania IT Cluster;
 • Organizații non-guvernamentale: Make IT in Oradea, FreshBlood;
 • Furnizori de produse și servicii în domeniul sănătății: Telios Care, Nagarro.

Comitete similare vor fi organizate la nivelul fiecărei regiuni partenere în proiect.

Interacțiunile și schimburile de bune practici care vor avea loc între membrii Comitetelor Regionale de Reprezentanți constituite la nivelul fiecărei regiuni partenere, complementare activităților realizate în proiect, vor sprijini procesul de dezvoltare de  instrumente de evaluare și recomandări de politică publică pentru sprijinirea și dezvoltarea inovației în domeniul îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate.

Echipa de proiect este compusă din:
Ioana Pavel – manager de proiect
Raluca Suciu, Andreea Coptil, Marian Alca – experți implementare
Alexandra Cătană – expert implementare și responsabil comunicare
Angela Man – expert financiar

Contact: notre@nord-vest.ro
https://www.interregeurope.eu/notre

Articolul anterior
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 14 iulie 2023, un nou apel de proiecte din cadrul programului.
Articolul următor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 17 iulie 2023, un nou apel de proiecte din cadrul programului.
Meniu
Sari la conținut