Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 17 iulie 2023, un nou apel de proiecte din cadrul programului.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 17 iulie 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 522.A – Soluții pentru cresțerea siguranței traficului – Investiții în siguranța infrastructurii rutiere

Apelul de proiecte este competitiv, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 17 august 2023, ora 10:00 – 16 februarie 2024, ora 10:00.

Descarcă – Ghidul Solicitantului PRNV/2023/522.A/1 – Soluții pentru cresțerea siguranței traficului – Investiții în siguranța infrastructurii rutiere

 
 
 

Acest apel de proiecte vizează Obiectivul strategic de dezvoltare 6: „Creșterea conectivității regionale și a siguranței pe drumurile publice”.

Siguranța traficului rutier este scăzută, fapt cauzat atât de calitatea infrastructurii de transport cât și de capacitatea redusă a autorităților locale de intervenție ca urmare a existenței unei baze materiale insuficiente. Conform unui studiu efectuat de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca în anul 2019, Inspectoratul General al Poliției Române a înregistrat un număr total de 14.244 de accidente rutiere în regiune, în perioada 2015-2018. Dintre acestea, 2.134 de accidente s-au înregistrat pe drumuri județene. Numărul accidentelor rutiere a crescut cu 20% în perioada 2015-2018 (de la 454 de accidente în 2015 la 544 de accidente în anul 2018).

Prezentul apel contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), Aria Prioritară 1b. Mobilitate Aeriană-Feroviară-Rutieră, Acțiunea 5: Îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere regionale / locale și accesul la zonele rurale prin facilitarea infrastructurii de transport secundar și terțiar.

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE OBLIGATORII care pot beneficia de finanțare în cadrul proiectelor aferente acestui apel constau în:

Amenajarea intersecțiilor la nivel (exemple de intervenții/soluții în cadrul acțiunii: construire/modernizare de intersecţii giratorii, intersecții semaforizate, benzi de încadrare, alte intervenții/soluții legate de amenajarea intersecțiilor la nivel), între căi de comunicații rutiere pe rețeaua rutieră secundară (clasificate din punct de vedere al categoriei funcționale ca drumuri județene), pentru îmbunătățirea semnificativă a siguranței intersecțiilor rutiere.
Amenajarea intersecțiilor denivelate (exemple de intervenții în cadrul acțiunii: construire de pasaje subterane, pasaje supraterane, tuneluri, alte intervenții/soluții legate de amenajarea intersecțiilor denivelate) între căi de comunicații aparținând rețelei rutiere secundare (drumuri județene) și căi de comunicații de aceeași categorie funcțională/ de o categorie funcțională diferită, ca soluții pentru decongestionarea și fluidizarea traficului pe drumurile județene, cu impact asupra creșterii siguranței rutiere.
Alte soluții inginerești de creștere a siguranței traficului pe rețeaua rutieră secundară (drumuri județene) în baza recomandărilor din Rapoartele rezultate în urma efectuării inspecțiilor de siguranţă rutieră (ISR), întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unor studii de trafic, precum și în baza altor planuri/studii/avize/rapoarte/statistici/ reglementări legale privind intervenții specifice în vederea creșterii siguranței rutiere etc relevante pentru domeniul siguranței rutiere. Spre exemplu, intervențiile/soluțiile inginerești integrate de creștere a siguranței traficului pe rețeaua rutieră secundară pot cuprinde următoarele sub-activităţi:

Amplasare de parapete rutiere de siguranţă;
Realizare de acostamente;
Amplasare de atenuatoare de impact;
Sporirea siguranței rutiere pe timp de noapte, prin semnalizarea sectoarelor de drum periculoase cu surse de lumină alimentate din surse regenerabile;
Materiale retro-reflectorizante;
Dirijarea traficului rutier pe timp de noapte prin stâlpișori de dirijare, butoni luminoși;
Creșterea siguranţei rutiere prin iluminarea pe timp de noapte a sectoarelor periculoase în special în intersecții și în zonele cu activitate pietonală, precum și a trecerilor pentru pietoni;
Iluminarea corespunzătoare a trecerilor nesemaforizate marcate și semnalizate corespunzător, cu sisteme inteligente de iluminat tip led cu lumină asimetrică pentru crearea unui contrast puternic între trecerea de pietoni și suprafața carosabilului;
Marcaje rezonatoare;
Măsuri de calmare a traficului rutier la intrarea în localități;
Limitatoare de viteză, camere video de supraveghere a traficului;
Benzi dedicate pentru viraje la stânga;
Semnalizare orizontală și verticală;
Suprasemnalizarea intersecțiilor;
Sisteme de managementul traficului;
Bariere împotriva căderilor de pietre;
Apărări de maluri;
Consolidări de versanți;
Separatoare de trafic;
Perdele forestiere pentru protecția traficului față de efectele generate de condiții meteorologice extreme;
Pasarele pietonale sau velo-pietonale;
Alte intervenții de creștere a siguranței traficului pe rețeaua rutieră secundară (drumuri județene) rezultate din Rapoartele realizate în urma efectuării inspecțiilor de siguranţă rutieră (ISR), întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unor studii de trafic, precum și în baza altor planuri/studii/avize/rapoarte/statistici/ reglementări legale privind intervenții specifice în vederea creșterii siguranței rutiere etc.

Soluții inginerești de prevenire a incidentelor/accidentelor cauzate de fauna sălbatică, pe rețeaua rutieră secundară de drumuri județene (exemple de intervenții în cadrul acțiunii – construire de pasaje subterane, pasaje supraterane sau tuneluri destinate exclusiv faunei sălbatice, casete betonate sau canale pentru amfibieni, alte intervenții/soluții legate de prevenire a incidentelor/accidentelor cauzate de fauna sălbatică) în baza recomandărilor din Rapoartele rezultate în urma efectuării inspecțiilor de siguranţă rutieră (ISR), întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și în baza unor planuri de management/avize/acorduri etc de mediu, după caz.

Solicitantul va trebui să includă în cererea de finanțare cel puțin o activitate din cele prevăzute la punctele 1-4.

 
 
 

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

 

Articolul anterior
NOTRE – Noi metode menite să îmbunătățească potențialul de inovare în producție cu soluții concrete pentru îngrijirea seniorilor
Articolul următor
Parteneriat regional pentru digitalizare și inovare în sănătate
Meniu
Sari la conținut