Instrucţiuni AM POR

Instructiunea nr.1 din 04.04.2016 vizeaza emiterea editiei nr I, versiunea 0 a Manualului de evaluare, selectie si contractare, POR 2014-2020

Instructiunea nr. 2 din 16.05.2016 vizeaza cuprinsul sectiunilor cadru a procedurii complementare OI in corelare cu Manualul unic de evaluare, selectie si contractare ed. I revizia 0 POR 2014-2020 si solicitarea privind contractarea de catre OI a serviciilor de evaluare

Instructiunea nr. 3 20.05.2016 vizeaza emiterea editiei nr I, versiunea 1 a Manualului de evaluare, selectie si contractare, POR 2014-2020

Instructiunea nr. 4 din 30.05.2016 vizeaza codificarea apelurilor de proiecte si respectiv acordarea numerelor de inregistrare a cererilor de finantare in conformitate cu Manualul unic de ESC ed I revizia 1 POR 2014-2020

Instructiunea nr. 5 din 28.06.2016 vizeaza instructiuni de completare grile CAE si ETF precum si personalizarea anexei de verificare a documnetatiei de contractare la OI si lista de documente ce se verifica in etapa de vizita la fata locului aplicabile apelului cu nr POR/2016/3/3.1/A/1, si actualizeaza ANEXA III.OI 1.1 Raport progres din cadrul Manualului ESC ed I revizia 1 a POR 2014-2020

Instructiunea nr. 6 din 11.07.2016 vizeaza modelul de declaratie de confidentialitate si impartialitate ce se va utiliza in procesul de evaluare,selectie si contractare apelurile aferente POR 2014-2020

Instructiunea nr. 7 din 15.07.2016 vizeaza modelul de declaratie de confidentialitate si impartialitate transmis prin instructiunea AMPOR nr 6/11.07.2016

Instructiunea nr. 9 din 09.08.2016 Suspendarea demararii etapei de verificare a conformitatii administrative ai eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1 (PI2.1A)

Instructiunea nr. 10 din 17.08.2016 vizează emiterea editiei nr I, versiunea 2 a Manualului de evaluare, selectie si contractare, POR 2014-2020

Instructiunea nr. 11 din 19.08.2016 Suspendarea demararii etapei de verificare a conformitatii administrative ai eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1 (PI2.1A) – pana in 26.08.2016 inclusiv

Instructiunea nr. 12 din 26.08.2016 Suspendarea demararii etapei de verificare a conformitatii administrative ai eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1 (PI2.1A) – pana in 02.09.2016 inclusiv

Instructiunea nr. 13 din 05.09.2016 Suspendarea demararii etapei de verificare a conformitatii administrative ai eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1 (PI2.1A) – pana in 16.09.2016 inclusiv

Instructiunea nr. 14 din 22.09.2016 Suspendarea demararii etapei de verificare a conformitatii administrative ai eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1 (PI2.1A) – pana in 16.09.2016 inclusiv

Instructiunea nr. 15 din 16.09.2016 Prelungire termen pana la 30.09.2016 pentru trasmiterea prevederilor procedurale complemetare ale OI cu privire la Manualul unic de ESC ed. I, vers 2 in vederea aprobarii de catre AMPOR

Instructiunea nr. 16 din 29.09.2016 Suspendarea demararii etapei de verificare a conformitatii administrative ai eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1 (PI2.1A) – pana la data solutionarii disfunctionalitatilor constatate

Instructiunea nr. 17 din 13.12.2016 Aprobare Manual unic de evaluare, selectie si contractare ed.1, vers 3

Instructiunea nr. 18 din 13.10.2016 Demararea procesului de evaluare, selectie si contractare in cadrul apelului nr. POR2016/2/2.1.A

Instructiunea nr. 19 din 17.01.2017 Privind conformarea solicitanţilor POR 2014-2020 cu Legea nr. 227/2015 ref Cod fiscal Art 291 alin 1 cota TVA aplicabilă de la 1 ian. 2017 privind depunerea cererilor de finanţare în cadrul apelurilor lansate

Instructiunea nr. 20 din 17.01.2017 Privind modalitatea de completare a Grilei de evaluare tehnică şi financiară pentru cererile depuse în carul Apelului de proiecte POR/2016/5/5.1/1

Instructiunea nr. 21 din 14.02.2017 demararea procesului de evaluare tehnică şi financiară în cadrul apelului 2.1.A″Microintreprinderi″ în afara sistemului electronic MySMIS

Instructiunea nr. 22 din 14.02.2027 modalitatea de completare Grilă verificare a documentaţiei de contractare pentru cererile de finanţare depuse în cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1/1

Instructiunea nr. 23 din 13.02.2017 modalitatea de completarea grilei ETF si a grilei de verif a documentatiei de contractare apel proiecte POR/2016/5/5.2/1

Instructiunea nr. 23 din 13.02.2017 modalitatea de completarea grilei ETF si a grilei de verif a documentatiei de contractare apel proiecte POR/2016/5/5.2/1

Instructiunea nr. 24 din 14.02.2017 modalitatea de completarea grilei ETF si a grilei de verif a documentatiei de contractare apel proiecte POR/2016/7/7.1/1

Instructiunea nr. 25 din 14.02.2017 modalitatea de completarea grilei ETF si a grilei de verif a documentatiei de contractare apel proiecte POR/2016/3/3.1/A/1

Instructiunea nr. 26 din 14.02.2017 vizează modalitatea de derulare a procesului de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii aplicabil codurilor de apel nr : – POR/103/6/1 (depuse în aplicaţia MySMIS 7 regiuni) – POR/104/6/1 (depuse în aplicaţia MySMIS regiunea BI)

Instructiunea nr. 27 din 14.02.2017 modalitatea de completarea grilei ETF si a grilei de verif a documentaţiei de contractare aferente apelului cu nr. POR/2016/6/6.1 /1, precum şi a apelurilor având cod nr. POR/103/6/1 (depuse în aplicaţia MySMIS 7 regiuni) şi POR/104/6/1 (depuse în aplicaţia MySMIS regiunea BI)

Instructiunea nr. 28 14.02.2017 pentru urgentarea procesului de evaluare, selectie si contractare in cadrul apelurilor lanstae POR 2014-2020 (modificare termene procedurale)

Instructiunea nr .29 23.02.2017 pentru urgentarea procesului de evaluare, selectie si contractare in cadrul apelurilor lanstae POR 2014-2020 ( PI 5.1 – reprezenatnt legal)

Instructiunea nr .30 din 14.03.2017 privind facturarea separata a sumelor aferente actelor aditionale la contractele de achizitie publica.

Instructiunea nr 31 din 21.03.2017 Aprobare Manual unic de evaluare, selectie si contractare ed.II, rev 0 cu intrare invigoare din 23.03.2017

Instructiunea nr 32 din 27.03.2017 privind procesul de evaluare, selectie si contractare pentru apelurile lansate prin MySMIS

Instructiunea nr 33 din 29.03.2017 aprobare detalii privind completare grile CAE si ETF in cadrul POR/102/2/2

Instructiunea nr 34 din 04.04.2017 vizeaza stabilirea perioadei de implemetare a unui proiect pentru care a fost semnat un acord cadru/contract inainte de 1 ianuarie 2014, in cadrul apelurilor de proiecte lansate si a celor care urmeaza a fi lansate

Instructiunea nr 35 din 11.04.2017 privind procesul de evaluare, selectie si contractare POR 2014-2020 pentru apelurile lansate prin MySMIS

Instructiunea nr 36 din 12.04.2017 privind procesul de evaluare, selectie si contractare POR 2014-2020 pentru apelurile lansate prin MySMIS pentru 2.1A – Microintreprinderi si 6.1 apel 2

Instructiunea nr 37 din 03.05.2017 privind procesul de evaluare, selectie si contractare POR 2014-2020 pentru apelurile lansate prin MySMIS pentru 2.1A – Microintreprinderi si 6.1 apel 2 -ref. proces precontractare si contractare 

Instructiunea 37 (pt Autoritatea Urbana)

Instructiunea nr 38 din 08.05.2017 privind Manualul unic de evaluare selectie si contractare POR 2014-2020 Ed.II, vers. 0

Instructiunea nr 39 din 18.05.2017 referitor apel proiecte organizat in cadrul PI 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor, privind procesul de evaluare,selectie si contractare

Instructiunea Nr 40 din 23.05.2017 referitoare la apelul de proiecte 2.1A – Microîntreprinderi (în scopul verificării încadrării finanțării nerambursabile solicitate în plafonul de minimis)

Instructiunea Nr 145 din 22.01.2017 privitoare la informarea și comunicarea POR 2014-2020

Instructiunea 41 AMPOR privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/plată

Instructiunea 42 AMPOR privind transmiterea și conținutul dosarului de achiziție, precum și documentele aferente achizitiilor prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plată/rambursare

Instructiunea AMPOR nr 43 privind verificarea proiectelor tehnice ulterior semnarii contractului de finantare

Instructiunea AMPOR nr. 44 privind completarea articolului 2, alin. (2) din contractul de finantare

Instructiunea 45 privind Procedura de dezvoltare urbana

Instructiunea 46 privind etapa de precontactare in cadrul apelurilor lansate prin MYSMIS

Instructiunea nr. 49 AMPOR privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1./1 – apel istoric 7 regiuni

Instructiunea AMPOR nr. 53 privind modalitatea de incarcare in MySMIS a proiectelor depuse in cadrul apelului POR2016/6/6.1./1 – 7 regiuni – apel istoric

Instructiunea AMPOR nr. 54 – privind incarcarea proiectelor aferente apelurilor lansate in format clasic aferent PI 3.1, Operatiunea A – Cladiri rezidentiale – 7 regiuni

Instructiunea AMPOR nr. 55 privind modalitatea de incarcare in MySMIS a proiectelor din cadrul apelului POR2016/5/5.2/1 – apel istoric

Instructiunea AMPOR nr. 56 privind modalitatea de incarcare a proiectelor depuse in cadrul apelului de proiecte POR2016/7/7.1./1

Instructiunea 61 privind procesul de evaluare, selectie si contractare a proiectelor depuse in cadrul apelului 2.1.A

Instructiunea 63 privind procesul de evaluare selectie si contractare – clarificari in contractare

Instructiunea AMPOR nr 64 din 17.10.2017, privind PMUD

Instructiunea APOR nr 65 din 27.11.2017, privind proiectele majore si autoritatea urbana

Instructiunea AMPOR nr. 66 din 29.11.2017, privind documentatia de contractare 

Instructiunea AMPOR nr. 67 din 29.11.2017, privind documentatia de contractare Axa 2

Instructiunea AMPOR nr. 68 din 11.12.2017 privind efectuarea vizitelor la fata locului

Instructiune AMPOR nr. 69 MIVfeb18 – privind modificari la anexa 8 la contractele de finantare REGIO, privind noua identitate vizuala a programului, care pune in aplicare noul manual de identitate vizuala si in termenii contractuali, se poate descarca de mai jos:

Instrucțiunea nr. 77/17.07.2018 privind frecvența unor tipuri de notificări la contractele de finanțare semnate în cadrul Priorității de investiții 2.1.A