Instrucţiuni AM POR

INSTRUCTIUNI AM POR 2014-2020

Instrucțiunea nr.153 din 2020

Instrucțiunea nr. 152 din 2020

Instrucțiunea nr. 151 din 2020

Instructiunea nr.150

Instructiunea nr.148 din 09.04.2020

Instrucțiunea nr.147/27.03.2020 referitoare la procesarea cererilor de rambursare finală

Instrucțiunea 145 Modificare activitate COVID – publicată în 24.03.2020

Instrucțiunea nr.142 din 18.03.2020 – Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus

Instrucțiunea nr. 139/27.02.2020 – privind obligativitatea transmiterii de către beneficiari a cererilor de rambursare/ plată/ prefinanțare prin aplicația informatică MySMIS2014 – modulul IMPLEMENTARE.

Manual de utilizare MySMIS 2014 – modul COMUNICARE

Instrucțiunea nr. 138/27.02.2020 – privind obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare și plată/ prefinanțare prin aplicația informatică MySMIS2014 – modulul COMUNICARE și pentru modificarea și completarea lnstrucțiunii nr. 41129.05 .2017 privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plată.

Instructiunea nr.137 – 2020

Instructiunea nr. 132 din 20.12.2019, privind suspendarea procesului de evaluare, selectie si contractare aferent POR 2014-2020 in perioada 23.12.2019 – 05.01.2020.

Instructiunea nr. 131/ 20.11.2019 referitoare la apelurile de proiecte in care se deruleaza scheme de ajutor de stat/ de minimis

INSTRUCȚIUNEA 130/11.11.2019 PRIVIND MODUL DE TRANSMITERE A DOSARELOR DE ACHIZIȚIE ÎN VEDEREA VERIFICĂRII LOR DE CĂTRE OI – AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST

ORDIN 3077/04.11.2019 PENTRU APROBAREA INSTRUCȚIUNII PRIVIND PLATA ECHIPAMENTELOR ȘI/SAU A MATERIALELOR LIVRATE ȘI RECEPȚIONATE DE CĂTRE BENEFICIAR PE ȘANTIER ÎN CADRUL CONTRACTELOR DE LUCRĂRI FINANȚATE PRIN POR

Instructiunea 128 actualizare buget PI 5.1

Instrucțiunea nr 126/21.10.2019

Instrucțiunea nr. 115/18.04.2019

Instructiunea 112 – 08.03.2019 aplicare prevderi OUG 114 proces ESC

Instructiunea AMPOR nr. 98/01.11.2018 privind aplicarea prevederilor ordinului MDRAP nr. 6008/24.10.2018 privind detalierea impactului aplicarii prevderilor legale de abogare a standardelor de cost, (publicată în data de 01.11.2018) 

Instructiunea nr.97/31.10.2018 privind depunerea cererilor de rambursare, în anul 2018, referitoare la proiectele nefinalizate aferente Axei prioritare 8

Instrucțiunea AMPOR nr. 94/24.10.2018 privind apelul de proiecte POR/2017/1/1.1.C/1 (publicată în data de 25.10.2018)

Instrucțiunea nr.92/11.10.2018 privind actualizarea listelor de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică

Instructiunea nr. 90/02.10.2018 privind modul de verificare a achizitiilor si cererilor de plata

Instructiunea nr.82/24.08.2018 – Indrumari pentru depunerea proiectelor tehnice de executie ulterior semnarii contractelor de finantare, pentru modificarea Studiilor de fezabilitate sau a proiectelor tehnice de executie si pentru evitarea corectiilorfinanciare urmare modificarii Proiectelor tehnice de executie

Instrucțiunea nr. 80/21.08.2018 privind soluționarea unor aspecte excepționale apărute în diverse procese ale activității AM/OI

Instructiunea AMPOR nr. 77/17.07.2018 privind frecventa unor tipuri de notificari la Contractele de finantare in cadrul PI.2.1A (publicata in data de 26.07.2018)

Instrucțiunea nr. 74/15.06.2018 privind verificarea de către AM/OI a achizițiilor directe efectuate de beneficiarii privați

Instrucţiunea AM POR nr.72/15.05.2018 referitoare la detaliile privind evaluarea tehnică și financiară a cererii de finanţare, aplicabile apelurilor de proiecte nr. POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) și POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)

Instrucțiunea nr. 71/29.03.2018 privind grila de evaluare ETF și bugetul cererilor de finanțare – apeluri aferente A.P. 8, P.I. 8.1, O.S. 8.2 – Operațiunea B – Unități de primiri urgențe

Instructiunea AMPOR nr. 70/2018 – detaliile privind verificarea conformității administrative și eligibilității cererii de finanţare, aplicabile apelurilor de proiecte nr. POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) și POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)

Instructiunea nr. 63/16.10.2017 privind procesul de evaluare, selecție și contractare-clarificări în contractare – publicată în 16.10.2017

Instrucțiunea nr. 61/26.09.2017 privind procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor depuse în cadrul apelului 2.1 A

Instrucțiunea AM POR nr. 56/08.09.2017 privind modalitatea de încărcare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POR/2016/7/7.1/1

Instrucțiunea AMPOR nr. 55/08.09.2017 privind modalitatea de încărcare în MySMIS a proiectelor depuse în cadrul apelului POR 2016/5/5.2/1 – apel istoric

Instructiunea AMPOR nr. 54/08.09.2017 privind incarcarea proiectelor aferente apelurilor lansate in format clasic aferent PI 3.1, Operatiunea A – Cladiri rezidentiale

Instrucțiunea AMPOR nr.53/08.09.2017privind modalitatea de încărcare în MySMIS a proiectelor depuse în cadrul apelului POR 2016/6/6.1/1 -7 regiuni- apel istoric

Instrucțiunea AMPOR nr.49/31.07.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1./1 – apel istoric 7 regiuni

Instrucțiunea AMPOR nr. 48/07.07.2017 privind procesul de evaluare, selecție și contractare pentru apelurile de proiecte SUERD din cadrul POR 2014-2020 – (publicată în 11.07.2017)

Instrucțiunea 46/26.06.2017 privind etapa de precontactare in cadrul apelurilor lansate prin MYSMIS

Instrucțiunea 45/23.06.2017 privind Procedura de dezvoltare urbana

Instrucțiunea 44 /20.06.2017 privind completarea articolului 2, alin. (2) din contractul de finantare

Instrucțiunea nr. 43/07.06.2017 privind verificarea PT ulterior semnarii contractelor de finantare

Instrucțiunea nr. 42 privind depunerea dosarelor de achizitie

Instrucțiunea nr. 41/29.05.2017 privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plata

Instrucțiunea nr. 34/ 04.04.2017 privind perioada de implementare a unui proiect cu acord cadru înainte de 01.01.2014

Instrucțiunea nr. 33/ 29.03.2017 privind grila CAE și ETF 2.2

Instrucțiunea nr. 27/ 13.02.2017 privind grila ETF 6.1 MYSMIS și apel clasic (extras)

Instrucțiunea nr. 26/ 13.02.2017 privind grila CAE 6.1 MYSMIS

Instrucțiunea nr. 25/ 13.02.2017 privind grila ETF 3.1A (extras)

Instrucțiunea nr. 24/ 13.02.2017 privind grila ETF 7.1 (extras)

Instrucțiunea nr. 23/ 13.02.2017 privind grila ETF 5.2 (extras)

Instrucțiunea nr. 21/ 14. 02.2017 privind grila ETF 2.1A

Instrucțiunea nr. 20/ 17.01.2017 privind grila ETF 5.1

Instrucțiunea nr. 19/19.01.2017 privind cota de TVA de 19%

Instrucțiunea nr. 18/ 13.12.2016 privind grila CAE 2.1A

Instrucțiunea nr. 5/ 28.06.2016 privind grila CAE 3.1A