Instrucţiuni AM POR

INSTRUCTIUNI AM POR 2014-2020

Instrucțiunea nr.4141/20.11.2020 – Privind plata echipamentelor și/sau a materialelor livrate și recepționate de către beneficiar pe șantier, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional

Instrucțiunea nr.176 /26.10.2020 – Pentru asigurarea unui cadru eficient de monitorizare tehnică pentru contractele de finanțare din cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea A – Clădiri rezidențiale/ SISTEME FOTOVOLTAICE.

Anexa 1 la Instrucțiunea nr.176 /26.10.2020. 

Instrucțiunea nr.174

Instrucțiunea nr.173/15.09.2020 

Instrucțiunea nr.172/2020 

Instrucțiunea nr. 171 din 2020

Instrucțiunea nr.170 din 2020

Instrucțiunea nr. 168 din 2020

Instrucţiunea nr. 167 din 2020

Instrucţiunea nr. 166 din 2020

Instrucţiunea nr. 165 din 2020

Instrucţiunea nr. 164 din 2020

Instrucțiunea nr. 163 din 2020

Instrucțiunea nr. 162 din 2020

Instrucțiunea nr.161 din 2020

Instrucțiunea nr. 160 din 2020

Instrucțiunea nr.158 din 2020

Instrucțiunea nr.157 din 2020

Instrucțiunea nr. 155 din 2020

Instrucțiunea nr.153 din 2020

Instrucțiunea nr. 152 din 2020

Instrucțiunea nr. 151 din 2020

Instructiunea nr.150

Instructiunea nr.148 din 09.04.2020

Instrucțiunea nr.147/27.03.2020 referitoare la procesarea cererilor de rambursare finală

Instrucțiunea 145 Modificare activitate COVID – publicată în 24.03.2020

Instrucțiunea nr.142 din 18.03.2020 – Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus

Instrucțiunea nr. 139/27.02.2020 – privind obligativitatea transmiterii de către beneficiari a cererilor de rambursare/ plată/ prefinanțare prin aplicația informatică MySMIS2014 – modulul IMPLEMENTARE.

Manual de utilizare MySMIS 2014 – modul COMUNICARE

Instrucțiunea nr. 138/27.02.2020 – privind obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare și plată/ prefinanțare prin aplicația informatică MySMIS2014 – modulul COMUNICARE și pentru modificarea și completarea lnstrucțiunii nr. 41129.05 .2017 privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plată.

Instructiunea nr.137 – 2020

Instructiunea nr. 132 din 20.12.2019, privind suspendarea procesului de evaluare, selectie si contractare aferent POR 2014-2020 in perioada 23.12.2019 – 05.01.2020.

Instructiunea nr. 131/ 20.11.2019 referitoare la apelurile de proiecte in care se deruleaza scheme de ajutor de stat/ de minimis

INSTRUCȚIUNEA 130/11.11.2019 PRIVIND MODUL DE TRANSMITERE A DOSARELOR DE ACHIZIȚIE ÎN VEDEREA VERIFICĂRII LOR DE CĂTRE OI – AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST

ORDIN 3077/04.11.2019 PENTRU APROBAREA INSTRUCȚIUNII PRIVIND PLATA ECHIPAMENTELOR ȘI/SAU A MATERIALELOR LIVRATE ȘI RECEPȚIONATE DE CĂTRE BENEFICIAR PE ȘANTIER ÎN CADRUL CONTRACTELOR DE LUCRĂRI FINANȚATE PRIN POR

Instructiunea 128 actualizare buget PI 5.1

Instrucțiunea nr 126/21.10.2019

Instrucțiunea nr. 115/18.04.2019

Instructiunea 112 – 08.03.2019 aplicare prevderi OUG 114 proces ESC

Instructiunea AMPOR nr. 98/01.11.2018 privind aplicarea prevederilor ordinului MDRAP nr. 6008/24.10.2018 privind detalierea impactului aplicarii prevderilor legale de abogare a standardelor de cost, (publicată în data de 01.11.2018) 

Instructiunea nr.97/31.10.2018 privind depunerea cererilor de rambursare, în anul 2018, referitoare la proiectele nefinalizate aferente Axei prioritare 8

Instrucțiunea AMPOR nr. 94/24.10.2018 privind apelul de proiecte POR/2017/1/1.1.C/1 (publicată în data de 25.10.2018)

Instrucțiunea nr.92/11.10.2018 privind actualizarea listelor de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică

Instructiunea nr. 90/02.10.2018 privind modul de verificare a achizitiilor si cererilor de plata

Instructiunea nr.82/24.08.2018 – Indrumari pentru depunerea proiectelor tehnice de executie ulterior semnarii contractelor de finantare, pentru modificarea Studiilor de fezabilitate sau a proiectelor tehnice de executie si pentru evitarea corectiilorfinanciare urmare modificarii Proiectelor tehnice de executie

Instrucțiunea nr. 80/21.08.2018 privind soluționarea unor aspecte excepționale apărute în diverse procese ale activității AM/OI

Instructiunea AMPOR nr. 77/17.07.2018 privind frecventa unor tipuri de notificari la Contractele de finantare in cadrul PI.2.1A (publicata in data de 26.07.2018)

Instrucțiunea nr. 74/15.06.2018 privind verificarea de către AM/OI a achizițiilor directe efectuate de beneficiarii privați

Instrucţiunea AM POR nr.72/15.05.2018 referitoare la detaliile privind evaluarea tehnică și financiară a cererii de finanţare, aplicabile apelurilor de proiecte nr. POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) și POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)

Instrucțiunea nr. 71/29.03.2018 privind grila de evaluare ETF și bugetul cererilor de finanțare – apeluri aferente A.P. 8, P.I. 8.1, O.S. 8.2 – Operațiunea B – Unități de primiri urgențe

Instructiunea AMPOR nr. 70/2018 – detaliile privind verificarea conformității administrative și eligibilității cererii de finanţare, aplicabile apelurilor de proiecte nr. POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) și POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)

Instructiunea nr. 63/16.10.2017 privind procesul de evaluare, selecție și contractare-clarificări în contractare – publicată în 16.10.2017

Instrucțiunea nr. 61/26.09.2017 privind procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor depuse în cadrul apelului 2.1 A

Instrucțiunea AM POR nr. 56/08.09.2017 privind modalitatea de încărcare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POR/2016/7/7.1/1

Instrucțiunea AMPOR nr. 55/08.09.2017 privind modalitatea de încărcare în MySMIS a proiectelor depuse în cadrul apelului POR 2016/5/5.2/1 – apel istoric

Instructiunea AMPOR nr. 54/08.09.2017 privind incarcarea proiectelor aferente apelurilor lansate in format clasic aferent PI 3.1, Operatiunea A – Cladiri rezidentiale

Instrucțiunea AMPOR nr.53/08.09.2017privind modalitatea de încărcare în MySMIS a proiectelor depuse în cadrul apelului POR 2016/6/6.1/1 -7 regiuni- apel istoric

Instrucțiunea AMPOR nr.49/31.07.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1./1 – apel istoric 7 regiuni

Instrucțiunea AMPOR nr. 48/07.07.2017 privind procesul de evaluare, selecție și contractare pentru apelurile de proiecte SUERD din cadrul POR 2014-2020 – (publicată în 11.07.2017)

Instrucțiunea 46/26.06.2017 privind etapa de precontactare in cadrul apelurilor lansate prin MYSMIS

Instrucțiunea 45/23.06.2017 privind Procedura de dezvoltare urbana

Instrucțiunea 44 /20.06.2017 privind completarea articolului 2, alin. (2) din contractul de finantare

Instrucțiunea nr. 43/07.06.2017 privind verificarea PT ulterior semnarii contractelor de finantare

Instrucțiunea nr. 42 privind depunerea dosarelor de achizitie

Instrucțiunea nr. 41/29.05.2017 privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plata

Instrucțiunea nr. 34/ 04.04.2017 privind perioada de implementare a unui proiect cu acord cadru înainte de 01.01.2014

Instrucțiunea nr. 33/ 29.03.2017 privind grila CAE și ETF 2.2

Instrucțiunea nr. 27/ 13.02.2017 privind grila ETF 6.1 MYSMIS și apel clasic (extras)

Instrucțiunea nr. 26/ 13.02.2017 privind grila CAE 6.1 MYSMIS

Instrucțiunea nr. 25/ 13.02.2017 privind grila ETF 3.1A (extras)

Instrucțiunea nr. 24/ 13.02.2017 privind grila ETF 7.1 (extras)

Instrucțiunea nr. 23/ 13.02.2017 privind grila ETF 5.2 (extras)

Instrucțiunea nr. 21/ 14. 02.2017 privind grila ETF 2.1A

Instrucțiunea nr. 20/ 17.01.2017 privind grila ETF 5.1

Instrucțiunea nr. 19/19.01.2017 privind cota de TVA de 19%

Instrucțiunea nr. 18/ 13.12.2016 privind grila CAE 2.1A

Instrucțiunea nr. 5/ 28.06.2016 privind grila CAE 3.1A