Instrucțiunea AM POR nr. 171/2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional emite prezenta Instrucţiune:

  1. Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1 se prelungește până la data
    de 30 septembrie 2020, ora 12.00. În termen de maxim 2 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei
    instrucțiuni personalul SECP va procesa în MYSMIS modificările legate de prelungirea perioadei de depunere
    a proiectelor pentru apelul menționat.
  2. Cu ocazia următoarei modificării a ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și
    administrației publice nr. 2111/2019 se va actualiza inclusiv perioada de depunere a proiectelor pentru apelul
    nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1, prelungită prin prezenta instrucțiune.
  3. Prezenta instrucțiune se comunică către OI și este publică, intrând în vigoare la data publicării pe site-ul
    inforegio.ro.

http://inforegio.ro/images/documente/instructiuni-ampor/INSTRUCTIUNE_prelungire_apel_1_2_august_de_transmis.pdf