“Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor”- un nou apel de proiecte prin Axa Prioritară 2, Prioritatea de Investiții 2.2

 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a lansat un nou apel de proiecte pentru acordarea de ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Cu această ocazie, a fost publicat, pe site-ul www.inforegio.ro, și Ghidul solicitantului pentru acest apel mult așteptat de mediul privat.

http://inforegio.ro/ro/axa-prioritara-2/apeluri-lansate/849-ghid-specific-2-2-imm-apel-2022

Apelul se adresează întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau întreprinderilor mijlocii din mediul rural (nu sunt eligibile microîntreprinderile), valoarea finanțării acordate este între 1,5 și 6 milioane de euro, iar investițiile eligibile în cadrul acestui apel sunt finanțabile prin ajutor de stat regional pentru:
• construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/prestare servicii;
• dotarea cu active corporale și necorporale.
Sunt eligibile investițiile care urmează a fi implementate în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud Mutenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.
Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale. Sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.
Apelul este competitiv, finanțarea acordându-se în funcție de punctajul obținut (sunt evaluate toate proiectele depuse și se contractează proiectele care au obținut punctajul cel mai mare până la limita alocării financiare a apelului).
Perioada de pregătire a proiectelor este de două luni, iar perioada de depunere este de o lună.
Având în vedere că nu a fost încă publicată prelungirea aplicabilității HG 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiții inițiale, valoarea apelului lansat este de doar 150 de milioane de euro (corespunzător anului 2020). Ulterior, apelul ar putea fi suplimentat în concordanță cu reglementările în vigoare și cu disponibilitățile financiare.
Prin lansarea acestui apel, MLPDA a îndeplinit una dintre măsurile prevăzute în Planul Național de Relansare Economică, respectiv publicarea în Monitorul Oficial nr. 784 a Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 3685, semnat pe 25 august 2020, pentru aprobarea măsurii de sprijin constând în acordarea de ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul POR 2014-2020.

Articolul anterior
Strategia Regională de Mobilitate Urbană Durabilă și Orașe Inteligente a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2021-2027.
Articolul următor
Instrucțiunea AM POR nr. 171/2020
Meniu
Sari la conținut