S-au lansat în consultare publică Ghidurile pentru Prioritățile de investiții 10.1 și 3.1 B ITI

Ghidul solicitantului in consultare publica pentru Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,

Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 in consultare publica pana pe 16 mai 2017;

Ghid consultativ 10.1a_25aprilie17

– Ghidul specific 3.1 B ITI – Clădiri publice, apel dedicat Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării in consultare publica pana pe 17 mai 2017, se poate consulta here

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise separat , pe fiecare Ghid, la adresa regio@mdrap.ro.

 

Previous Post
Achizitie servicii de asigurare CASCO (tip full fara fransiza)
Next Post
Acquisition of accommodation services
Menu
Skip to content