Invitaţie de înscriere la sesiunea de curs în regim gratuit, derulată în luna martie 2023 prin proiectul cod MySMIS 150753/SIPOCA 927, cofinanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest implementează proiectul “Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele din regiunea Nord-Vest”, cod SIPOCA 927/MySMIS2014 – 150753, cofinanțat din Fondul Social European (FSE), Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

The project aims to create a favorable context for attracting foreign investments in the region, by developing a methodology that allows an easy and efficient dialogue between investors and local public authorities, in direct connection with the valences of the local public administration to act including as support organizations for business. 

The overall objective al proiectului îl constituie îmbunătățirea colaborării între ADR Nord-Vest, a altor ONG-uri și/sau parteneri sociali, autorităților publice locale și ecosistemelor antreprenoriale (reprezentate prin ONG-uri antreprenoriale, hub-uri, organizații patronale, clustere, Camere de Comerț, etc.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest în vederea facilitării dialogului cu privire la dezvoltarea locală.

In period 15-17 martie 2023 se va organiza cel de al doilea curs de formare, desfășurat în Municipiul Bistrița.

În cadrul cursului, un număr limitat de 25 de participanți din Regiunea Nord-Vest, vor beneficia de formarea și certificarea abilităților de facilitator ai dialogului între APL-uri și ecosistemul antreprenorial. Proiectul acoperă cheltuielile cu serviciile de cazare pentru persoanele înscrise și selectate care au reședința în afara Municipiului Bistrița, iar serviciile de masă vor fi asigurate pentru toți participanții.

Pentru înscriere, persoanele interesate sunt invitate să parcurgă METODOLOGIA DE IDENTIFICARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ A PROIECTULUI și să finalizeze procedura de înscriere conform pașilor următori:

  1. Să descarce și să completeze ”Anexa Formularul de intenție pentru înscrierea la activitățile desfășurate în cadrul proiectului” și ”Formular Anexa 12”;
  2. Să încarce o copie electronică a actului de identitate/buletinului;
  3. Să completeze informațiile cu caracter personal și să încarce documentele în formularul online de înscriere disponibil accesând link-ul https://forms.gle/tYK2ttzLk8JdtyC19;

***Documentele acceptate de platformă sunt exclusiv în format pdf.

Persoanele eligibile pentru această activitate sunt: reprezentanții Autorităților Publice Locale, ONG-urile cu domeniul de activitate relevant tematicii proiectului, dar și reprezentanți ai Clusterelor și Hub-urilor din Regiunea Nord-Vest.

Durata sesiunilor de instruire este: 24 de ore

Termenul limită pentru completarea formularului de înscriere este luni, 6 martie 2023, ora 16:00.

În vederea asigurării unor șanse de participare cât mai mari, în limita locurilor disponibile, vă rugăm să țineți cont de faptul că înscrierea participanților se face după principiul „Primul venit, primul servit”, precum și în baza conformității și a corectitudinii în completarea pașilor de înscriere și a documentelor solicitate.

Pentru informații suplimentare sau neclarități  Expert Grup Țintă – Daria MUSCA

tel: +40-745-565645; +40-264-431550 // E-mail: daria.musca@nord-vest.ro

**Datele cu caracter personal ale persoanelor participante în cadrul modulelor de formare sunt utilizate exclusiv în scopuri legate de implementarea proiectului cod MySMIS 140086/SIPOCA 870 şi respectarea prevederilor contractului de finanțare, (deconturi cheltuieli, raportare statistică/ indicatori program, documente justificative activități/plăți, activitatea de raportare către AMPOCA, etc), conform art. 7 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. (Regulamentul general privind protecția datelor).

Previous Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru Comunitar Integrat în Coroieni”
Next Post
Purchase of catering services
Menu
Skip to content