Ghidul aferent Obiectivului specific 8.3C – grup vulnerabil „copii“ a fost modificat

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte pentru POR/8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale a fost modificat prin Ordinul MDRAP 3074/27.03.2018.

Au fost operate modificări cu privire la rata de cofinanțare în cadrul proiectului pentru solicitanții de drept public și solicitanții de drept privat, dar și la anumite aspecte ale Grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității.

 

Ordinul 3074/27.03.2018

Anexa 1 la Ordin; Anexa 2 la Ordin

Summary of changes

Ghidul specific 8.3C – corrigendum 2

Previous Post
LANSAREA LABORATORULUI METROPOLITAN DE INOVARE SOCIALĂ CLUJ
Next Post
Conference room rental services and catering services
Menu
Skip to content