CORRIGENDUM nr. 2 pentru Ghidul Solicitantului 523

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) emite CORRIGENDUM nr.2 pentru Ghidul Solicitantului 523, documentele consolidate cu anexele aferente și sinteza modificărilor sunt disponibile la adresa de mai jos:

CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 523 – Îmbunătățirea transportului județean de călători  și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/523/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum este prelungirea perioadei de depunere a proiectelor.

Din acest considerent a fost actualizat Ghidul Solicitantului, subcapitolul 4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte: 1 august 2024, ora 10:00

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-ului și al Ghidului Solicitantului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

In the financial year 2021-2027, public authorities and institutions, the business environment, the academic and research environment and NGOs can obtain funding.

The Northwest Regional Program benefits from a total allocation of 1,437,252,471 euros.

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2: O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3: O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5: O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6: O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7: O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

More information about the Northwest Regional Program for 2021-2027 is available here, and the program can be consulted here.

  

Previous Post
A fost semnat proiectul “Echipamente pentru creșterea siguranței traficului în județul Cluj – Cod SMIS 303552” între ADR Nord-Vest și Consiliul Județean Cluj
Next Post
Colaborare inter-universitară prin programul francez CosmetoSciences pentru explorarea potențialului de cercetare și inovare în dezvoltarea de produse cosmetice
Menu
Skip to content