A fost semnat proiectul “Echipamente pentru creșterea siguranței traficului în județul Cluj – Cod SMIS 303552” între ADR Nord-Vest și Consiliul Județean Cluj

Siguranța rutieră este prioritară, iar investițiile dedicate creșterii siguranței în traficul rutier salvează vieți.

Consiliul Județean Cluj a semnat prin Programul Regional Nord-Vest un contract în valoare de aproximativ 1 milion de euro pentru achiziționarea unor utilaje moderne pentru întreținerea drumurilor județene. Utilajele vor fi folosite pentru întreținerea marcajelor rutiere, curățarea căilor de rulare, îndepărtarea vegetației și a tuturor obstacolelor ce reduc vizibilitatea șoferilor.

Programul Regional Nord-Vest acordă o importanță deosebită investițiilor de acest tip, apelul de proiecte pentru creșterea siguranței drumurilor județene are o alocare de 50 de milioane de euro.

Proiectul „Echipamente pentru creșterea siguranței traficului în județul Cluj – Cod SMIS 303552” semnat între ADR Nord-Vest și Consiliul Județean Cluj beneficiază de finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și corespunde investițiilor aferente obiectivului de politică al Uniunii Europene pentru „O Europă mai accesibilă”.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

In the financial year 2021-2027, public authorities and institutions, the business environment, the academic and research environment and NGOs can obtain funding.

The Northwest Regional Program benefits from a total allocation of 1,437,252,471 euros.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

More information about the Northwest Regional Program for 2021-2027 is available here, and the program can be consulted here.

  

Previous Post
Achiziția de servicii de închiriere sală și servicii de catering
Next Post
CORRIGENDUM nr. 2 pentru Ghidul Solicitantului 523
Menu
Skip to content