Colaborare inter-universitară prin programul francez CosmetoSciences pentru explorarea potențialului de cercetare și inovare în dezvoltarea de produse cosmetice

Susținerea cercetării și inovării este o prioritate pentru Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, prin facilitarea parteneriatelor de colaborare și internaționalizare. Prin întâlnirile care au avut loc în luna martie la Orléans între cercetătorii români și francezi, susținute de programul francez CosmetoSciences, se dezvoltă premisele unei colaborări de lungă durată pe teme de cercetare și dezvoltare de produse cosmetice inovative, începută în urmă cu 3 ani prin aderarea Regiunii Centre-Val de Loire din Franța și a Regiunii Nord-Vest România la Parteneriatul European de Specializare Inteligentă Go4Cosmetics.

Vizita de studiu între cercetători selectați din România și Franța a avut loc la Orléans în perioada 26-27 martie 2024, organizată de Institutul de Studii Avansate „Le Studium” și Universitatea Orléans. Cu scopul explorării potențialului de cercetare și inovare în dezvoltarea de produse cosmetice, delegația a fost susținută prin programul francez CosmetoSciences și facilitată de ADR Nord-Vest în contextul parteneriatului european Go4Cosmetics, din care fac parte și cele două regiuni din România și din Franța. Sesiunea plenară a beneficiat de intervenția online din partea Ambasadei Franței din România, cu rol de sprijin și facilitator.

Delegația a fost formată din 7 cercetători de la 4 universități din regiune:

  • Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu prin Disciplina de Dermatofarmacie și Cosmetologie și Disciplina de Botanică farmaceutică
  • Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Biologie și Geologie, Departamentele de Biologie Moleculară și Biotehnologie, respectiv Biologie și Ecologie linia maghiară
  • Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor, specializarea biochimie
  • Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului, specializare biochimie

Cercetătorii români au participat la sesiunile de schimb de experiență cu omologii lor francezi de la Universitatea Orleans, AgroParisTech Cosmetics, Consiliul Național pentru Cercetare Științifică (CNRS) și de la Institutul de Chimie Organică și Analitică.

Pe parcursul celor două zile, au avut loc sesiuni plenare de cunoaștere a contextului sectorial și strategic din cele două regiuni din Franța și Romania și a fost prezentată expertiza de cercetare în domeniu a universităților care au fost reprezentate din cele două țări. S-au realizat vizite în campus la laboratoarele Facultății de Chimie a Universității Orleans, la AgroParisTech Cosmetologie și la incubatorul We Lab Cosmetic dedicat studenților, care înglobează întreg lanțul tehnologic de dezvoltare al unui produs cosmetic. Au avut loc de asemenea întâlniri bilaterale și de echipe, prestabilite în baza profilurilor de cercetare. La final, au fost analizate oportunitățile de finanțare naționale și europene pentru echipe de cercetare multinaționale, pentru susținerea mobilităților și a transferului tehnologic către mediul economic.

Cercetătorii români au fost selectați de către partenerii francezi ca urmare a vizitei organizate de ADR Nord-Vest la Cluj-Napoca în anul 2022 și a întâlnirilor bilaterale francezo-române organizate în parteneriat cu UMF Iuliu Hațieganu în 2023. Scopul acestui program este să susțină dezvoltarea de proiecte de cercetare colaborative, de transfer tehnologic, schimburi de metode de educație și mobilitate universitară, prin atragerea ulterioară de finanțări pentru inovație și pregătirea specialiștilor din și pentru industria cosmetică.

Industria cosmetică este considerată domeniu de specializare inteligenta în ambele regiuni de dezvoltare din Romania și din Franța, fiind susținută în programele regionale de finanțare. Strategiile Regionale de Specializare Inteligentă au ca obiectiv focusarea investițiilor din fonduri nerambursabile europene, naționale, regionale sau locale spre sectoarele care au cel mai mare potențial economic, dar și de cercetare-dezvoltare-inovare. Pentru mai multe detalii, vă invităm să accesați portalul european dedicat: Smart Specialisation Platform.

Parteneriatul pentru Specializare Inteligentă Go4Cosmetics a fost recunoscut începând cu anul 2021 de către Comisia Europeană. Este un consorțiu deschis din care în prezent fac parte organizații care reprezintă 9 regiuni din 7 țări [Franța, Italia, Spania, Portugalia, Polonia, România, Cehia]. Scopul este de a contribui la dezvoltarea sectorului prin facilitarea de colaborări instituționale și noi propuneri de proiecte. Începând din 2023, consorțiul implementează timp de 4 ani proiectul european ACTT4Cosmetics, cofinanțat din programul Horizon Europe, prin care se adresează acțiuni de sprijin pentru firmele din industria cosmetică și pentru organizațiile de cercetare din regiunile partenere. Recent, prin acțiunile concertate în cadrul parteneriatului, 25 de organizații din Polonia, Franța, Romania și Ucraina au depus spre finanțare un nou proiect de 4 ani pentru dezvoltarea unui Centru/Hub de Excelență pentru industria cosmetică, bazat pe expertiza de cercetare din regiunile partenere, cu scopul de a susține firmele prin servicii și granturi directe.

ADR Nord-Vest facilitează, prin acțiunile întreprinse la nivelul Direcției de Investiții, Relații Internaționale și Proiecte Proprii, extinderea colaborărilor inter-regionale și atragerea de finanțări europene pentru organizațiile din regiune, contribuind astfel la dezvoltarea regională și la diminuarea disparităților.

Article by:

Ioana Dragoș – Departament Relații Internaționale și Proiecte Proprii

Previous Post
CORRIGENDUM nr. 2 pentru Ghidul Solicitantului 523
Next Post
Purchase of catering services
Menu
Skip to content