A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru Comunitar Integrat, Comuna Romuli”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru Comunitar Integrat, Comuna Romuli”, Beneficiar: UAT comuna Romuli, cod SMIS 155708.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi.”

Obiectivul specific 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”

Operaţiunea B – „Centre comunitare integrate”

The project implementation period is 24 months, i.e. between 01.01.2022 and 31.12.2023, this also includes the period of project activities before the signing of the financing contract, according to the rules of eligibility of expenses.

Valoarea totală a proiectului este de 494.871,17 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 336.951,64 lei.

Previous Post
Achiziție servicii de organizare eveniment pentru Reuniunea Comitetului de Monitorizare al Programului Regional Nord-Vest 2021-2027
Next Post
BOOST – Boosting Smart Regional Innovation Ecosystems
Menu
Skip to content