Update / Metodologia pentru scrisorile de intenție în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Axei Prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2014-2020

Update: 

În urma solicitarilor primite termenul de depunere a scrisorilor de intenţie s-a modificat! Scrisorile de intentie completate conform metodologiei de mai jos trebuie transmise până la data de 20 martie 2017, ora 24.00 în format electronic la adresa de e-mail: dds@nord-vest.ro.

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru implementarea Axei Prioritare 1 – Promotion of technological transfer – a Programului Operaţional Regional 2014-2020, lansează metodologia pentru scrisoarea de intenție în vederea identificării ideilor de proiecte din partea potențialilor beneficiari, respectiv entități de inovare și transfer tehnologic (inclusiv parcuri ştinţifice şi tehnologice) care intenționează să aplice pentru finanțare prin Programul Operaţional Regional.

Scrisorile de intenţie completate conform metodologiei de mai jos trebuie transmise până la data de 17 martie 2017, ora 16.00 în format electronic la adresa de e-mail: dds@nord-vest.ro.

Menţionăm că potențialii aplicanți pentru finanţare în cadrul Axei Prioritare 1 vor fi condiţionaţi de depunerea scrisorii de intenţie!

Scrisorile de intenţie care vor fi selectate de Consorţiul Regional de Inovare vor fi incluse în portofoliul de proiecte al documentului strategic prin care se pregăteşte implementarea Axei Prioritare 1 a Programului Operaţional Regional 2014-2020. Consorţiul este o structură consultativă constituită în scopul sprijinirii elaborării şi monitorizării implementării Documentului Cadru pentru strategia de cercetare şi inovare regională pentru specializare inteligentă.

Pe lângă metodologia pentru scrisoarea de intenţie vă recomandăm să consultaţi descrierea Axei Prioritare 1 din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, precum şi anexa documentului de programare care prezintă mecanismul de implementare a axei (ambele documente sunt disponibile pe http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020/documente-de-programare.html). De asemenea vă punem la dispoziţie şi o listă de servicii de transfer tehnologic care pot fi avute în vedere în elaborarea scrisorilor de intenţie.

O primă versiune a Documentului Cadru pentru strategia de cercetare şi inovare regională pentru specializare inteligentă va fi publicată în scurt timp. Documentul va conţine descrierea domeniilor cu potenţial de specializare inteligentă identificate la nivel regional (agroalimentar, cosmetice şi suplimente alimentare, sănătate, mobilă, hârtie/plastic/ambalare, tehnologii de prelucrare a metalului, tehnologii de producţie: maşini, utilaje, echipamente, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor).

De asemenea vă informăm că în data de 9 martie 2017 organizăm un eveniment de informare dedicat potenţialilor beneficiari interesaţi.

Documente descărcabile:

Metodologia elaborarii scrisorilor de intentie Axa 1 POR

Anexa POR – Axa prioritara 1 – mecanism de implementare

Lista servicii transfer tehnologic

Descriere detaliata a serviciilor TT_EN

Primul draft al Documentului Cadru Regional:

 

 

 

Previous Post
Achiziţie servicii de cazare la hotel
Next Post
Purchase of catering services
Menu
Skip to content