A fost semnat contractul aferent proiectului „Zonă de recreere (centru multifuncţional recreativ) : obiectiv A: centru multifuncţional recreativ, obiectiv B: cale de acces – strada Lioarei”, Beneficiar: UAT Orașul Ștei

A fost semnat contractul aferent proiectului „Zonă de recreere (centru multifuncţional recreativ) : obiectiv A: centru multifuncţional recreativ, obiectiv B: cale de acces – strada Lioarei”, Beneficiar: UAT Orașul Ștei, cod SMIS 123118.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii. Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a proiectului este de 64 luni, respectiv între data 01.02.2018 și data 14.05.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 7,222,658.59 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 6,121,250.05 lei.

Previous Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în comuna Sălard, județul Bihor”
Next Post
Instrucțiunea AM POR nr. 161/2020
Menu
Skip to content