A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în comuna Sălard, județul Bihor”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în comuna Sălard, județul Bihor”, Beneficiar: UAT Comuna Sălard, cod SMIS 121573.

The project is financed through ROP 2014-2020, Priority Axis 10 – Improving the educational infrastructure, Investment Priority 10.1 Investments in education and training, including vocational training, for the acquisition of skills and lifelong learning through the development of education and training infrastructures , Specific objective 10.1 - Increasing the degree of participation in early education and compulsory education, especially for children at high risk of leaving the system early.

Perioada de implementare a proiectului este de 61 luni, respectiv între data 01.03.2018 și data 31.03.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 6,642,236.05 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 5,378,466.12 lei.

Previous Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire creșă și grădiniță cu program normal P+1E, împrejmuire și organizare de șantier, în loc. Lugașu de Jos”
Next Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „Zonă de recreere (centru multifuncţional recreativ) : obiectiv A: centru multifuncţional recreativ, obiectiv B: cale de acces – strada Lioarei”, Beneficiar: UAT Orașul Ștei
Menu
Skip to content