Instrucțiunea AM POR nr. 161/2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 a emis Instrucțiunea nr. 161.

– Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul cu cod MYSMIS POR/724/9/1 aferent POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9, Prioritatea de Investiții 9.1 – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) se prelungește până la data de 31.08.2020, ora 17.00.

– Anexa 11- Macheta financiară- din cadrul ghidului specific aferent axei prioritare 9, prioritatea de investiții 9.1 – DLRC, se actualizează cu liniile bugetare aferente cheltuielilor eligibile menționate în prevederile Schemei de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor de economie socială de inserție în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 779/25.09.2019, Partea I.
Anexa 11- Macheta financiară actualizată intră în vigoare de la data publicării pe site-ul inforegio.ro a prezentei instrucțiuni și o va înlocui pe cea din cuprinsul ghidului specific priorității de investiții 9.1 lansat.

Previous Post
Instrucțiunea AM POR nr. 162/2020
Next Post
Instrucțiunea AM POR nr. 162/2020
Menu
Skip to content