A fost semnat contractul aferent proiectului „“Reabilitarea, modernizarea, dotarea școlii gimnaziale „Mihai Eminescu” Năsăud și a infrastructurii urbane adiacente”

A fost semnat contractul aferent proiectului „“Reabilitarea, modernizarea, dotarea școlii gimnaziale „Mihai Eminescu” Năsăud și a infrastructurii urbane adiacente”, Beneficiar: UAT Orașul Năsăud, cod SMIS 126113.

The project is financed through ROP 2014-2020, Priority Axis 13 – Supporting the regeneration of small and medium-sized cities, Investment Priority 9b – Providing support for the physical, economic and social revitalization of disadvantaged communities in urban and rural regions Specific objective 13.1 – Improving the quality of life population in small and medium-sized cities in Romania.

Perioada de implementare a proiectului este de 70 luni, respectiv între data 01.12.2017 și data 30.09.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 23,144,268.11 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19,651,148.70 lei.

Previous Post
Instrucțiunea AM POR nr. 173/15.09.2020
Next Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „ÎNFIINȚARE PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR”
Menu
Skip to content