A fost semnat contractul aferent proiectului „“Reabilitarea, modernizarea, dotarea școlii gimnaziale „Mihai Eminescu” Năsăud și a infrastructurii urbane adiacente”

A fost semnat contractul aferent proiectului „“Reabilitarea, modernizarea, dotarea școlii gimnaziale „Mihai Eminescu” Năsăud și a infrastructurii urbane adiacente”, Beneficiar: UAT Orașul Năsăud, cod SMIS 126113.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a proiectului este de 70 luni, respectiv între data 01.12.2017 și data 30.09.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 23,144,268.11 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19,651,148.70 lei.

Articolul anterior
Instrucțiunea AM POR nr. 173/15.09.2020
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „ÎNFIINȚARE PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR”
Meniu
Sari la conținut