A fost semnat contractul aferent proiectului „ÎNFIINȚARE PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR”

A fost semnat contractul aferent proiectului „ÎNFIINȚARE PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR”, Beneficiar: Parteneriatul dintre UAT JUDEȚUL BIHOR, Universitatea Oradea, Parcuri Industriale Bihor SA și Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL, cod SMIS 128043.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 1 – Promovarea transferului tehnologic, PRIORITATEA DE INVESTITII 1.1 – Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, OPERATIUNEA B- Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST)

Perioada de implementare a Proiectului este de 60 luni, respectiv între data 01.08.2018 și data 31.07.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 32.976.255,68 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 13.723.908,56 lei.

Previous Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „Amenajare centru de cercetare privind dezvoltarea medicamentului – Clădire „Farmacia B”
Next Post
DG REGIO prezintă: Handbook of Sustainable Urban Development Strategies
Menu
Skip to content