A fost semnat contractul aferent proiectului “Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău, Etapa II”

A fost semnat contractul aferent proiectului “Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău, Etapa II”, Beneficiar: UAT Municipiul Zalău, cod SMIS 125659.

The project is financed by ROP 2014-2020, Priority Axis 3 – Supporting the transition to a low-carbon economy, Investment Priority 3.1 – Supporting energy efficiency, intelligent energy management and the use of energy from renewable sources in public infrastructures, including in public buildings, and in the housing sector, Operation C – Public lighting.

Perioada de implementare a proiectului este de 90 luni, respectiv între 4 Iulie 2014 și 31 Decembrie 2021.

Valoarea totală a proiectului este de 13,392,195.16 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 11,377,766.37 lei.

Previous Post
Achiziţia de servicii de recertificare și supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu în conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 și ISO 14001:2015
Next Post
Instrucțiunea AM POR nr. 173/15.09.2020
Menu
Skip to content