Achiziţia de servicii de recertificare și supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu în conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 și ISO 14001:2015

Erată la anunțul privitor la ”Achiziţia de servicii de recertificare și supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu în conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 și ISO 14001:2015":

Other mentions:

The Certification Body must be accredited RENAR sau de către orice  alt organism  acreditat de către International Accreditation Forum (IAF) prin schema IAF MLA,  pentru sisteme de management a calității (ISO 9001) and environmental (ISO 14001) (cerința de calificare demonstrată prin prezentarea unui certificat de acreditare)

– Organismul de Certificare  trebuie să fie recunoscut  de către  IQNet Ltd. sau de către orice alt organism de nivel internațional similar (cerința de calificare demonstrată prin prezentare unui document relevant care să ateste îndeplinirea cerinței)

– Oferta financiară va include pe lângă costurile de recertificare și supraveghere și costurile legate de transportul, cazarea și masa auditorilor implicați în furnizarea serviciilor, pe toata durata de valabilitate a contractului.

Termenul de depunere a ofertelor se prelungește până la data de 18.09.2020.

TECHNICAL SPECIFICATIONS      

Regarding the acquisition of:  servicii de recertificare și supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu în conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 și ISO 14001:2015

Purchase object: servicii de recertificare și supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu în conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 și ISO 14001:2015

Purchase object description (technical specifications):

Regarding the acquisition of:

Servicii de recertificarea și supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu în conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 și ISO 14001:2015                                                                                    

Purchase object:

Recertificarea și supravegherea sistemului de management integrat calitate-mediu al ADR Nord-Vest pentru intervalul de timp de la semnarea contractului până la expirarea valabilității certificatelor emise, pentru următoarele domenii de activitate:

•          Gestionarea activităților de planificare, programare și elaborare de strategii de dezvoltare regională;

•          Gestionarea la nivel regional a fondurilor de dezvoltare regională (   fonduri guvernamentale și europene);

•          Gestionarea cooperării în domeniul dezvoltării regionale (transnațională, transfrontalieră și interregională);

•          Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de asistență tehnică în dezvoltare regională;  

•          Furnizarea de servicii de formare și perfecționare profesională

  • Provision of research-development and technological transfer services

Purchase object description (technical specifications):

Se vor achiziționa servicii de recertificare și supravegherea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu  în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2015 si ISO 14001/2015, având următoarele etape:

  1. Auditul de recertificare cuprinde: Auditul de recertificare, elaborarea raportului de audit, analiza dosarului de recertificare și eliberarea certificatelor, dreptul de utilizare a certificatelor emise;
  2.  Supraveghere nr.1 (se va efectua și factura la 11 luni de la data auditului de recertificare) cuprinde: Auditul de supraveghere, elaborarea raportului de audit, dreptul de utilizare a certificatelor emise;
  3.  Supraveghere nr.2 (se va efectua și factura la 22 luni de la data auditului de recertificare) cuprinde: Auditul de supraveghere, elaborarea raportului de audit, dreptul de utilizare a certificatelor emise.

Mandatory contractual clauses:

The contract must contain at least the following clauses:

-Obligațiile certificatorului;

-Obligațiile organizației:

-Valoarea contractului defalcată pe costurile fiecărei etape de certificare/supraveghere.

-Modalități de plată;

-Durata contractului;

-Rezilierea și suspendarea contractului;

-Limite de responsabilitate.

Delivery/performance/execution term:

Auditul de recertificare se va derula în perioada octombrie 2020. Data limită pentru recertificare este 02 noiembrie 2020, data expirării valabilității certificatelor actuale.

Other mentions:

Organismul de Certificare  trebuie să fie acreditat RENAR pentru sisteme de management  al calității (ISO 9001) and environmental (ISO 14001) (qualification requirement)

– Organismul de Certificare  trebuie să fie recunoscut  de către  IQNet Ltd. sau de către un alt organism de nivel internațional similar (cerință de calificare)

– Oferta financiară va include pe lângă costurile de recertificare și supraveghere și costurile legate de transportul, cazarea și masa auditorilor implicați în furnizarea serviciilor, pe toata durata de valabilitate a contractului.

Valoarea estimată:  8.500 lei fară TVA

Coduri de clasificare C.P.V: 79132000-8/72224200-3

Informații suplimentare se pot obține de la Autoritate Contractanta: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobanților nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro to the attention of the Public Procurement Office.

Termen depunere oferte: 17.09.2020

Previous Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale universitare – reabilitare și recompartimentare atelier școală”
Next Post
Instrucțiunea AM POR nr. 173/15.09.2020
Menu
Skip to content