A fost semnat contractul aferent proiectului “Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău, Etapa II”

A fost semnat contractul aferent proiectului “Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău, Etapa II”, Beneficiar: UAT Municipiul Zalău, cod SMIS 125659.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public.

Perioada de implementare a proiectului este de 90 luni, respectiv între 4 Iulie 2014 și 31 Decembrie 2021.

Valoarea totală a proiectului este de 13,392,195.16 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 11,377,766.37 lei.

Articolul anterior
Achiziţia de servicii de recertificare și supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu în conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 și ISO 14001:2015
Articolul următor
Instrucțiunea AM POR nr. 173/15.09.2020
Meniu
Sari la conținut