A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire creșă și grădiniță cu program normal P+1E, împrejmuire și organizare de șantier, în loc. Lugașu de Jos”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire creșă și grădiniță cu program normal P+1E, împrejmuire și organizare de șantier, în loc. Lugașu de Jos”, Beneficiar: UAT Lugașu de Jos, cod SMIS 124645.

The project is financed through ROP 2014-2020, Priority Axis 10 – Improving the educational infrastructure, Investment Priority 10.1 Investments in education and training, including vocational training, for the acquisition of skills and lifelong learning through the development of education and training infrastructures , Specific objective 10.1 - Increasing the degree of participation in early education and compulsory education, especially for children at high risk of leaving the system early.

Perioada de implementare a proiectului este de 46 luni, respectiv între data 01.04.2018 și data 31.01.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 6.268.761,84 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 5.314.539,83 lei.

Previous Post
A fost aprobată lansarea apelului cu numărul 3 pentru grupul vulnerabil „copii”
Next Post
A fost aprobată modificarea apelului de proiecte pentru creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România
Menu
Skip to content