A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea actului de învățământ în loc. Chieșd prin realizarea unei săli de sport și prin modernizarea și dotarea școlii”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea actului de învățământ în loc. Chieșd prin realizarea unei săli de sport și prin modernizarea și dotarea școlii”, Beneficiar UAT Comuna Chieșd, cod SMIS 124158.

The project is financed through ROP 2014-2020, Priority Axis 10 – Improving the educational infrastructure, Investment Priority 10.1 Investments in education and training, including vocational training, for the acquisition of skills and lifelong learning through the development of education and training infrastructures , Specific objective 10.1 - Increasing the degree of participation in early education and compulsory education, especially for children at high risk of leaving the system early.

Perioada de implementare a proiectului este de 53 luni, respectiv între data 21.03.2018 și data 31.07.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 3.989.951,81 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.375.969,95 lei.

Previous Post
Consultare publică a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru perioada 2021-2027
Next Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizarea si cresterea eficientei energetice în cladirile publice – Seminarul Liceal Ortodox, clasele V-VIII”
Menu
Skip to content