A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea actului de învățământ în loc. Chieșd prin realizarea unei săli de sport și prin modernizarea și dotarea școlii”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea actului de învățământ în loc. Chieșd prin realizarea unei săli de sport și prin modernizarea și dotarea școlii”, Beneficiar UAT Comuna Chieșd, cod SMIS 124158.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 -Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Perioada de implementare a proiectului este de 53 luni, respectiv între data 21.03.2018 și data 31.07.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 3.989.951,81 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.375.969,95 lei.

Articolul anterior
Consultare publică a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru perioada 2021-2027
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizarea si cresterea eficientei energetice în cladirile publice – Seminarul Liceal Ortodox, clasele V-VIII”
Meniu
Sari la conținut