A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizarea si cresterea eficientei energetice în cladirile publice – Seminarul Liceal Ortodox, clasele V-VIII”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizarea si cresterea eficientei energetice în cladirile publice – Seminarul Liceal Ortodox, clasele V-VIII”, Beneficiar: UAT Municipiul Cluj-Napoca, cod SMIS 122883.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 -Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu.

Perioada de implementare a Proiectului este de 59 luni, respectiv între data 14.04.2017 și data 28.02.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 21,280,370.73 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 12,180,245.00 lei.

Previous Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea actului de învățământ în loc. Chieșd prin realizarea unei săli de sport și prin modernizarea și dotarea școlii”
Next Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale Viile Satu Mare, comuna Viile Satu Mare, județul Satu Mare”
Menu
Skip to content