A fost semnat contractul aferent proiectului „Extindere și modernizare școală cu clasele I-VIII, sat Galospetreu, comuna Tarcea”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Extindere și modernizare școală cu clasele I-VIII, sat Galospetreu, comuna Tarcea”, Beneficiar: UAT Comuna Tarcea, cod SMIS 122967.

The project is financed through ROP 2014-2020, Priority Axis 10 – Improving the educational infrastructure, Investment Priority 10.1 Investments in education and training, including vocational training, for the acquisition of skills and lifelong learning through the development of education and training infrastructures , Specific objective 10.1 - Increasing the degree of participation in early education and compulsory education, especially for children at high risk of leaving the system early.

Perioada de implementare a proiectului este de 82 luni, respectiv între data 17.08.2016 și data 31.05.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 4.477.440,01 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.532.271,06 lei.

Previous Post
Achiziție servicii de instruire destinate perfecționării în Managementului Inovării
Next Post
Abordarea multilevel a RIS3 în Regiunea Nord-Vest, prin proiectul COHES3ION
Menu
Skip to content